Nou protocol d’abordatge de les violències sexuals per a entitats

LaviniaNext
Autor/a: 
Alba Marino
El protocol és una declaració de tolerància zero davant les violències sexuals i els assetjaments discriminatoris.  Font: CC
El protocol és una declaració de tolerància zero davant les violències sexuals i els assetjaments discriminatoris. Font: CC
Lafede té una llarga trajectòria en perspectiva de gènere i feminismes des del 1996 fins a l'actualitat.  Font: Lafede.cat
Lafede té una llarga trajectòria en perspectiva de gènere i feminismes des del 1996 fins a l'actualitat. Font: Lafede.cat
El protocol va ser aprovat per l’Assemblea General de Lafede el 15 de juny del 2019.  Font: Lafede.cat
El protocol va ser aprovat per l’Assemblea General de Lafede el 15 de juny del 2019. Font: Lafede.cat

Nou protocol d’abordatge de les violències sexuals per a entitats

Autor/a: 
Alba Marino
LaviniaNext

Resum: 

Lafede.cat, l’organització per a la justícia global, ha fet pública la guia per prevenir i actuar davant els casos d’assetjaments, discriminacions i violències sexuals a les agrupacions socials.

El ‘Protocol per a l’abordatge de les violències sexuals en les organitzacions’ de Lafede.cat és una declaració de tolerància zero davant les violències sexuals i els assetjaments discriminatoris, que se centra tant en l’àmbit intern com en la societat en general.

El text pretén garantir un espai lliure de sexismes i de violència a les organitzacions. La prevenció del sexisme, les discriminacions per raó de sexe i gènere, les violències masclistes i les violències sexuals, junt amb altres discriminacions per classe, racisme, origen, orientació sexual, identitat de gènere o capacitat diverses són els eixos d’actuació.

“El Protocol respon a la voluntat política de posar l’ètica de la cura al centre i transformar la federació en una organització realment feminista, és a dir, no només amb discurs feminista sinó amb pràctiques feministes”, explicaven Júlia Granell i Núria Iglesias, vocals de l’Eix de Feminismes de Lafede.cat.

Les cent vint organitzacions federades ja poden iniciar la revisió dels seus protocols o elaborar-ne de nous en un termini màxim de tres anys. Les entitats, que hauran de signar la carta de compromís de compliment del protocol, compten amb l’ajuda de la ‘Guia de prevenció i actuació dels assetjaments, discriminacions i violències sexuals’, una orientació d’autodiagnosi per les organitzacions socials, i de tres formacions específiques al respecte.

Amb les fases de prevenció, detecció, atenció, recuperació, reparació i ètica es vol oferir una resposta institucional d’abordatge a les discriminacions centrada en l'entorn d’actuació de les organitzacions. A més, la intenció és establir una cultura de tolerància zero amb aquestes violències i “fer de la igualtat de gènere un dels valors fonamentals de Lafede.cat i entitats membres”, declaren al manifest.

Des de Lafede.cat preveuen la creació d’una Comissió de seguiment que vetllarà pel seu correcte funcionament i una Comissió d’actuació per gestionar les denúncies dels casos i elaborar-ne els informes corresponents.

El document s’ha realitzat en col·laboració amb Creación Positiva, l’Esberla i Quotidiana Cooperativa, i va ser aprovat per l’Assemblea General de Lafede.cat el 15 de juny del 2019 i presentat públicament el 3 de juliol del 2019. Aquest afectarà la Junta directiva, equip tècnic, persones becàries o en pràctiques, entitats federades, persones que participin en els Eixos, membres d’entitats que utilitzen les sales de la seu i a qualsevol persona que presti serveis a Lafede.cat.

Lafede.cat, entitat feminista

Lafede.cat té una llarga trajectòria en perspectiva de gènere i feminismes des del 1996 fins a l'actualitat. Ha tingut un paper important en la introducció de la perspectiva de gènere en l’agenda internacional i en les polítiques públiques de cooperació catalanes.

Un dels projectes principals de la federació és ‘Sembrant cures’ on s’han generat espais no mixtes de reflexió per parlar sobre la presència i el paper de les dones i s’han iniciat observacions de gènere en espais de participació. A més de tallers per identificar i modificar les dinàmiques que limiten la participació de les dones a la federació.

També compten amb l’Eix de Feminismes que treballa en dos àmbits: l’intern per promoure l’ètica de la cura en les organitzacions i la implementació d’aquest nou protocol, i l’extern per crear xarxa i fer seguiment de la incidència de les polítiques públiques.

Afegeix un comentari nou