Perduts en l’acció?

Autor/a: 
Federació d'Ateneus de Catalunya
 Font:
Font:

Perduts en l’acció?

Autor/a: 
Federació d'Ateneus de Catalunya

Resum: 

L’informe d’avaluació del Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya (PIPG) arriba a la conclusió del gran potencial del PIPG si se’n fa una revisió exhaustiva. L’estudi ha estat coordinat per la FAGIC i pel Grup EMIGRA de la Universitat Autònoma de Barcelona sis anys després que s’implementés el Pla.

El Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya (PIPG) es va presentar al 2006 amb l’objectiu de combatre, des d’una perspectiva global, la situació de desigualtat que pateix la població gitana a nivell sociocultural i econòmic i en comparació amb la societat general catalana de la qual en formen part. Les dues grans línies del Pla eren: equiparar les condicions d’accés a feina, educació i habitatge entre gitanos i no gitanos; i aconseguir que la població gitana de Catalunya pugui desenvolupar mantenir i difondre la seva cultura i llengua.

Després, l’any 2011 es va desenvolupar un estudi que va analitzar en profunditat els primers sis anys de desenvolupament del Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya. Un dels motius pels quals es va decidir dur a terme aquest estudi va ser la preocupació de la societat gitana sobre el baix impacte que el Pla havia tingut durant el seu desplegament. La FAGIC, Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya, i el grup EMIGRA de la UAB, van iniciar una investigació per detectar les punts forts i dèbils de l PIPG i l’impacte real que aquest havia tingut.

Les conclusions s’han presentat ara sota el títol: Perduts en l’acció? Que determina que tot i que el pla va ser una iniciativa pionera per l’època tenia grans problemes de procediment, organització i gestió. Els objectius principals es van diluir i l’optimisme general va quedar “lost in action” desaparegut en combat o perdut en l’acció. Tot i enumerar les nombroses mancances entre els objectius teòrics i els reals, l’informe assenyala que el Pla Integral encara té molt potencial però que és necessària una revisió exhaustiva.

Per aquest motiu l’informe recull modificacions concretes i específiques que han de servir de referència no només a les autoritats catalanes sinó a la resta d’estats europeus que busquen formes d’integració i cohesió social. Algunes d’aquestes recomanacions tenen a veure amb la millor definició del públic objectiu, tenir en compte la realització d’informes d’impacte territorial o establir objectius més realistes i concrets cap al públic objectiu.

Es pot descarregar i consultar l’informe en el següent enllaç.

Afegeix un comentari nou