Què entenem per salut comunitària?

Associació per a Joves Teb - Comunitari
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Què entenem per salut comunitària?

Associació per a Joves Teb - Comunitari

Resum: 

La comunitat com a partícep i protagonista de la gestió i la promoció de la seva salut, juntament amb la resta d'agents del territori.

La salut comunitària és un model d'intervenció que compta amb la participació de la comunitat en la identificació de les necessitats que té a nivell sanitari, així com en la planificació, la priorització, la implementació i l'avaluació de les accions dutes a terme per tal de donar-ne resposta.

Les persones que viuen en una comunitat determinada participen doncs a partir d'aquest model en la presa de decisions, juntament amb altres agents, en qüestions i polítiques relacionades amb la seva salut. És per això que diem que la salut comunitària suposa una actuació col·lectiva i integral de tots els agents del territori: serveis públics i privats, teixit associatiu i entitats, ciutadania, etc.

El seu abordatge de manera multisectorial o pluridisciplinar des de diferents àmbits i punts de vista fa que l'atenció sanitària sigui més efectiva, eficient i sostenible. En aquest procés són factors clau la col·laboració i la coresponsabilitat.

Objectius de la salut comunitària

La salut comunitària es dóna en el marc de la salut pública, que segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS) "engloba totes les activitats relacionades amb la salut i la malastia, l'estat sanitari i ecològic de l'ambient de vida, i l'organització i el funcionamient dels serveis de salut, planificació, gestió i educació".

Els objectius que es persegueixen amb les intervencions en en salut comunitària són els següents:

  • Preparar les persones i els grups de la comunitat per prevenir problemes de salut i afavorir l'adaptació a l'entorn.
  • Detectar problemes i situacions de risc.
  • Aconseguir un alt grau d'informació i d'educació sanitària en els ciutadans i ciutadanes.
  • Aportar recursos i desenvolupar habilitats perquè la comunitat pugui participar en el procés de gestió d'atenció a la salut.

Determinants socials de la salut

Les característiques de les societats determinen els patrons de salut de les persones que hi viuen. El model de Dahlgren i Whitehead representa la relació entre els determinants socials i la salut.

L’edat, el sexe o els factors constitucionals, que apareixen en la part central de l'esquema que proposa aquest model, no es poden modificar. Per sobre ens trobem els estils de vida individuals (hàbits com ara l'activitat física, el consum d'alcohol o de tabac, les dietes, etc.) que estan condicionats per les xarxes socials i comunitàries, en la següent capa.

El suport social incideix en un millor estat de salut i en una esperança de vida més llarga. Les condicions de vida i de treball (habitatge, serveis sanitaris, medi laboral, atur, educació, etc.) s’associen amb l’estat de salut i també determinen les xarxes socials i les conductes.

En l'últim estrat, les condicions polítiques, socioeconòmiques, culturals i mediambientals determinen totes les capes que hi ha per sota.

La Taula de Salut del Pla Comunitari de Trinitat Nova

En moltes comunitats es creen espais de participació oberts als veïns i les veïnes que estiguin interessats en el tema de la salut. És el cas de la Taula de Salut del barri de Trinitat Nova, al districte de Nou Barris de Barcelona, que funciona en el marc del seu Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC).

La Taula de Salut està integrada per l'Associació de Veïns i Veïnes de Trinitat Nova, el Centre d'Assistència Primària CAP) Chafarinas, l'Agència de Salut Pública de Barcelona, el Centre d'Atenció i Seguiment de Nou Barris (drogodependències), Serveis Socials i el Districte de Nou Barris.

Els objectius d'aquesta comissió per l'any 2015 han estat actualitzar el diagnòstic de salut del barri, posar en comú els recursos, programes i accions que es desenvolupen al voltant d'aquest àmbit, i programar conjuntament accions encaminades a la millora de la salut.

En el seu programa d'accions d'enguany es troben el procés de diagnosi i la priorització de necessitats en l’àmbit de la salut comunitària, el projecte Voluntariat TriniCompanyia en el marc del Projecte Radars de l’Ajuntament de Barcelona, i compartir els recursos, programes i accions que es desenvolupen al territori: sensibilització per a la prevenció de l'alcoholisme, el tabaquisme, etc. També inclou accions preventives en medi obert relacionades amb la dinamització esportiva i el lleure saludable.

A la Taula consideren que "la salut comunitària té com a meta la prevenció, promoció i educació entorn de la salut de la població amb programes i projectes que implementen els i les professionals de la salut en col·laboració amb la comunitat". Això s'aconsegueix amb el "treball conjunt de tots els professionals dels serveis i de les persones per donar resposta amb els recursos existents a les necessitats de salut i aconseguir una millora dels anys viscuts amb qualitat de vida".

Afegeix un comentari nou