Quin paper juga el grup en la comunicació no violenta?

Colectic
Imatge de suju-foto a Pixabay Font: Suju-foto (Pixabay)
Dues ovelles belant. Font: Suju-foto (Pixabay)

Quin paper juga el grup en la comunicació no violenta?

Colectic

Resum: 

Entendre les lògiques que imperen i les complexitats que el travessen és indispensable per a la seva sostenibilitat. Què entenem per eficiència, quins factors hi estan involucrats i quin paper hi juga la persona facilitadora?

"Never doubt that a small group of thoughtful committed citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has." Margaret Mead

Som éssers gregaris i tenim una tendència natural cap a la col·lectivitat. Al llarg de la vida passem per diferents fases i en totes elles formem, en major o menor mesura, part d’un grup. A vegades és un grup intencional, d’altres són categoritzacions socials.

A l’escola, a la feina, a casa, per raons ideològiques, lluites personals... són exemples de contextos en els que formem part d’un grup. El grup parteix de l’individu i aquest troba la realització a través del grup.

Un grup és un número de persones amb un objectiu comú. La forma en què el grup intenta aconseguir el seu objectiu és el que anomenem 'procés'. Els grups tenen també una certa estructura, aquesta és fonamental per fer el grup més democràticament eficient.

No obstant, aquesta no ha de ser rígida ni limitant sinó més aviat flexible. La tasca principal de la persona facilitadora és contribuir a augmentar l’eficiència del grup millorant el procés i l’estructura.

Així doncs entendre les lògiques que imperen en un grup i les complexitats que el travessen és indispensable per a la sostenibilitat d’aquest. Entitats com Fil a l’Agulla, acompanyen persones i grups en la seva vida com a col·lectius per tal de que esdevinguin eficients.

Però, què entenem per eficiència? I, quins factors hi estan involucrats? Quin paper hi juga la persona facilitadora?

Grups eficients, grups intel·ligents

Des d’una visió de la No-violència com a construcció social, el rol de la gent transformant les seves pròpies realitats esdevé primordial, i a la vegada, la forma més coherent de fer front a aquest procés de transformació és en grup. Això ens porta a pensar en diferents tipus d’organitzacions i grups, l’eficiència i efectivitat dels quals es veurà maximitzada quan aquests aconsegueixin actuar com a grups intel·ligents.

El grup és quelcom diferent a les persones, tot i que està format per elles. Entenem per grup intel·ligent el que, més enllà de ser una suma de les seves parts, aconsegueix actuar com a col·lectiu.

Podem considerar que un grup és intel·ligent quan:

 1. Aconsegueix els seus objectius de forma col·lectiva
 2. Integra el benestar de les persones amb el benestar del grup. Les persones són conscients dels beneficis que suposa treballar en grup.
 3. Socialitza la ment de cada una de les seves membres per generar una intel·ligència col·lectiva. Treu profit de l’avantatge del pensament grupal superant així limitacions individuals.
 4. Aprofita la diversitat de les seves membres en comptes de considerar-ho un problema.
 5. La raó de ser del grup, lluny de ser imposada, figurativa o inexistent, és fruït d’un procés real de construcció col·lectiva.
 6. Té una estructura decidida i dissenyada pel mateix grup. Tendeix a construir una estructura horitzontal en la que les membres poden participar, decidir, treballar i aprendre.
 7. Presenta eines, recursos i propostes que faciliten una interacció cooperativa i multiplicadora en comptes de dinàmiques que es superposen, contradiuen o divideixen els esforços individuals.
 8. Cap grup és completament estúpid o intel·ligent.

Per tal de que un grup treballi de forma intel·ligent hem de tenir en compte que és un sistema complex, que evoluciona i que està afectat per una multiplicitat de factors. No val només que millorem l’estructura i el procés sinó que també hem de tenir en compte les persones i els objectius.

Els pilars de l'eficiència de grup: objectius, procés i persones

Aquests tres pilars són interdependents i és necessari conèixer com operen per tal d'augmentar l’eficiència del grup. Doncs no podem pressuposar que el grup funcionarà només per bona voluntat sinó que caldrà atendre les diferents dimensions d’aquest.

 • Objectius

Sol ser la part més visible del grup. La persona facilitadora ajuda al grup a construir conjuntament una visió comú i la missió que portarà aquesta visió a la pràctica. La visió és el 'futur' i la idea principal que es comparteix. La missió és el camí que escollim per aconseguir la visió. I en cada una de les fases, el grup estableix també diferents propostes per resoldre les seves necessitats.

 • Procés

Cada idea o objectiu requereix d’un procés que el faci realitat. Els grups poden no funcionar, no per culpa de les persones, o d'objectius poc clars sinó degut a un mal procés.

El procés inclou:

 1. El disseny i gestió de les tasques
 2. La comunicació entre membres
 3. La presa de decisions
 4. L'avaluació i seguiment
 5. La gestió emocional i dels conflictes

Un dels moments clau d’un procés grupal són les trobades i per tant haurem de ser especialment curoses en aquests moments.

 • Persones

Els éssers humans som complexes com també ho són els grups. Els diferents rols que cada persona té o les diferents persones que comparteixen un mateix rol afecta la vida del grup. Els diferents nivells de relació (amb una mateixa, amb el grup o amb una altra membre) son una font constant d’activitat en un grup.

Ignorar, menystenir o imposar nivells de relació pot afectar-ho tot: persones, procés i objectius. Dels tres vèrtexs del triangle, aquest és el que suposa major complexitat.

Una eina molt valuosa és la forma de comunicar-nos i la comunicació no violenta, basada en l’empatia i l’assertivitat, esdevé essencial per la transformació dels conflictes que puguin sorgir. Des de la facilitació de grups es pretén ajudar els grups a conèixer les seves necessitats, diferencies individuals i escoltar totes les veus.

Afegeix un comentari nou