Said Ghoula: "Els cicles migratoris i la crisi econòmica han transformat els barris"

Colectic - Comunitari
Said Ghouda és president de l'Associació de Veïns de la Font dels Capellans de Manresa des del 2016. Font: AV de la Font dels Capellans
Said Ghouda és president de l'Associació de Veïns de la Font dels Capellans de Manresa des del 2016. Font: AV de la Font dels Capellans
La gent gran és molt nombrosa en aquest barri de Manresa i moltes activitats de l'associació de veïns i veïnes van adreçades a aquest col·lectiu Font: AV de la Font dels Capellans
La gent gran és molt nombrosa en aquest barri de Manresa i moltes activitats de l'associació de veïns i veïnes van adreçades a aquest col·lectiu Font: AV de la Font dels Capellans
La Festa de la Primavera és una de les moltes activitats que organitza l'AV de la Font dels Capellans Font: AV de la Font dels Capellans
La Festa de la Primavera és una de les moltes activitats que organitza l'AV de la Font dels Capellans Font: AV de la Font dels Capellans

Said Ghoula: "Els cicles migratoris i la crisi econòmica han transformat els barris"

Colectic - Comunitari

Resum: 

El president de l'Associació de Veïns de la Font dels Capellans de Manresa, Said Ghouda, explica com han passat de lluitar per unes infraestructures i habitatges dignes a treballar la convivència, adaptant-se a les noves necessitats del veïnat.

Com molts altres moviments veïnals, l'Associació de Veïns de la Font dels Capellans de Manresa va néixer poc després de la creació del barri, quan van detectar que en els nous habitatges de l'Obra Sindical del Hogar les mancances eren més que evidents. Des de llavors, s'han anat adaptant i donant resposta a les noves necessitats i realitats del barri. El president de l'entitat des del 2016, Said Ghouda, ens explica com ha estat aquesta evolució i els nous reptes que encaren.

L'Associació de Veïns de la Font dels Capellans és fruit d'una reivindicació veïnal. Ens expliqueu els seus orígens?

L'associació va néixer l'any 1976, un any després de la inauguració del barri, amb l'objectiu d'aconseguir millorar els espais i infraestructures d'aquest, ja que va ser inaugurat amb moltes mancances, algunes fonamentals per a esdevenir un barri digne on viure i poder-se establir en bones condicions.

Calia lluitar per aconseguir que asfaltessin carrers i places, dotar el barri de parcs infantils i zones verdes, posar enllumenat en alguns carrers, millorar les condicions de seguretat dels habitatges, sobretot a les torres amb 11 pisos d'alçada, eliminar les barreres arquitectòniques... entre una llarga llista de mancances que calia solucionar.

Manteniu aquest esperit combatiu?

Tot i que han passat molts anys des dels inicis de l'entitat, les persones s'han fet ja grans, i ja s'han aconseguit les reivindicacions dels inicis, l'esperit no s'ha perdut. L’únic és que han canviat les lluites i les reivindicacions. En els darrers temps han anat sorgint altres necessitats i demandes que cal cobrir i des de les entitats veïnals hem de treballar per donar resposta a les necessitats dels nostres veïns i veïnes.

Com ha canviat el barri en aquests 40 anys?

Els barris s'han anat transformant al llarg dels anys. Les persones que van venir a viure als inicis ja s'han fet grans. També els cicles migratoris i la crisi econòmica han transformat els barris, amb l'arribada i sortida de diferents col·lectius que s'han establert i que conviuen al nostre barri. Tots aquests fets han fet que sorgeixin altres necessitats, demandes, conflictes i aspectes que des de les entitats veïnals cal treballar i prevenir.

Quines noves necessitats hi heu detectat?

Moltes d'elles estan relacionades amb les persones i amb la cobertura de necessitats bàsiques. També, la crisi econòmica s'ha notat molt en algunes de les famílies del barri, un barri obrer i treballador, i ha fet que moltes persones i famílies no arribin a final de mes, o els costi cobrir necessitats bàsiques com són el pagament dels subministraments bàsics de la llar i en alguns casos en accedir i disposar d’aliments bàsics.

Cap a on centreu les vostres accions en l'actualitat?

Hem prioritzat dues línies de treball: apostar per mantenir en condicions els espais i les infraestructures del barri i aconseguir crear nous espais depenent de les necessitats, i treballar per donar resposta a les necessitats i demandes de la totalitat de veïns/es, i, en especial, dels col·lectius i persones més vulnerables.

També, en la línia d’atenció a les persones, es treballen temes i projectes de convivència i civisme per prevenir possibles conflictes que puguin sorgir en el dia a dia.

Compteu amb un Pla de Desenvolupament Comunitari. Què aporta això al barri i al veïnat?

Sí, el barri compta amb un PDC des de l'any 1996. Va ser el segon barri de Catalunya on es va implantar el que abans s'anomenava un Pla de Dinamització, i ara un programa comunitari anomenat 'Més barri, més Font!'.

Ha estat fonamental per treballar i assolir els objectius que l'entitat veïnal es va marcar i s'ha anat marcant al llarg dels anys per cobrir necessitats dels veïns/es, donar resposta a les demandes dels diferents col·lectius, potenciar la participació de les persones i desenvolupar i realitzar diferents activitats i projectes adreçats a la totalitat de col·lectius presents al barri, per a totes les edats i treballant tots els àmbits.

Quines accions porteu a termes des del PDC i el seu programa 'Més barri, més Font'?

Des del programa comunitari, en l'actualitat es duen a terme una vintena de projectes al llarg de l'any: casal Infantil, ludoteca, aula de reforç, biblioteca veïnal, 'Ludoavis', projecte de medi ambient, de gent gran...

Dins d’aquests, tots importants, voldria destacar el projecte solidari 'Font Solidària', engegat l'any 2009, amb l'objectiu de cobrir necessitats bàsiques de persones i famílies que per motius de la crisi no arribaven a final de mes. Es reparteixen lots d'aliments bàsics setmanalment a famílies amb pocs recursos i s'ajuda a pagar les factures dels subministraments bàsics de la llar com són l'aigua, la llum i el gas. Aquest projecte compta amb el suport dels serveis socials de la ciutat de Manresa.

A més, fomentar la convivència és un dels objectius que teniu.

Sí, amb els projectes de convivència i civisme 'Conviure plegats' i 'Visc a la Font' treballem la convivència. Busquem prevenir possibles casos de conflictes entre veïns/es, i donar a conèixer les diferents cultures que viuen i conviuen al nostre barri, per tal de sensibilitzar la població i treballar el sentiment de pertinença al barri.

Teniu força iniciatives adreçades a joves, oi?

Són un dels col·lectius importants dins el programa comunitari, però no són els únics, també comptem amb una gran presència de persones grans, molt nombrós al nostre barri, i un dels més participatius. Treballem amb la totalitat de col·lectius presents al barri: infants i joves, persones grans, dones, persones nouvingudes, adults...

Compteu amb un Punt Òmnia. Creieu que les tecnologies ajuden a la inclusió i la convivència?

Sí, el barri compta amb un Punt Òmnia des de fa molts anys. Va ser un dels primers del territori i continua sent un espai fonamental al barri. Ha esdevingut un espai de trobada i de cohesió social entre diferents col·lectius. Hi han trobat recursos i eines que els han ajudat a millorar les situacions personals en què s'han pogut trobar.

Des del punt s'apropen les noves tecnologies i es posen al servei de les persones, en la seva millora i en el seu aprenentatge. Tots aquests aspectes ajuden a millorar la convivència i són fonamentals per a la integració i inclusió satisfactòria al barri.

Quins reptes teniu al davant per als pròxims anys?

Des de l'AV Font dels Capellans es continuarà treballant en la mateixa línia, mantenint els projectes que es duen a terme, tot adaptant-nos a les noves realitats i necessitats que vagin sorgint, i creant i dissenyant nous projectes i activitats per donar resposta a aquestes noves necessitats sorgides.

Però això només es podrà realitzar i aconseguir amb el suport i col·laboració dels agents presents al nostre barri i ciutat. Sense les administracions, els serveis, les entitats i els propis veïns/es no s’assoliran els objectius marcats des de l'associació. Nosaltres continuarem treballant per aconseguir-ho, tenint com a objectiu principal la millora de la qualitat de vida dels nostres veïns/es i la millora i manteniment de les infraestructures del barri.

Afegeix un comentari nou