S'està fomentant l'equitat de gènere en l'acció comunitària?

Ravalnet
Autor/a: 
Eneida Iturbe
L'estudi analitza si els PPDC incorporen la perspectiva de gènere en el seu disseny i implementació. Font: Pla Comunitari Sagrada Família
L'estudi analitza si els PPDC incorporen la perspectiva de gènere en el seu disseny i implementació. Font: Pla Comunitari Sagrada Família
L'estudi conclou que els processos comunitaris són una font d’apoderament per a les dones que hi participen. Font: Pla Comunitari Besòs-Maresme
L'estudi conclou que els processos comunitaris són una font d’apoderament per a les dones que hi participen. Font: Pla Comunitari Besòs-Maresme

S'està fomentant l'equitat de gènere en l'acció comunitària?

Autor/a: 
Eneida Iturbe
Ravalnet

Resum: 

L'Ajuntament de Barcelona ha volgut donar resposta a aquesta pregunta amb un estudi que analitza el rol de les dones i la incorporació de la perspectiva de gènere en els processos d’acció comunitària de la ciutat.

Les dones tenen molta presència als Plans i Processos de Desenvolupament Comunitaris (PPDC) de Barcelona; són majoria als equips tècnics i entre les participants. Sovint, ser més no comporta tenir poder de decisió. Però, en el cas dels processos comunitaris, sembla que les dones sí formen part dels espais de decisió i influència i exerceixen rols actius i de lideratge. A més, la seva participació en aquests espais els ajuda a sentir-se més apoderades en termes personals, socials i col·lectius.

Són algunes de les conclusions de l'estudi 'Gènere i acció comunitària a Barcelona: rol de les dones i igualtat a l’acció comunitària', que ha publicat l'Ajuntament de Barcelona. L'informe està impulsat per la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps i la Direcció de Serveis d’Acció Comunitària.

Analitza 11 plans i processos comunitaris, posant el focus en la presència i el paper que hi juguen les dones. Concretament, en si són un espai que fomenta l’apoderament d’aquestes i l’equitat de gènere. També explora si la perspectiva de gènere s’incorpora en el disseny i la implementació dels plans i processos comunitaris.

Les dones són majoria i hi tenen rols actius

Un 57% de les persones que participen en les activitats organitzades pels PPDC analitzats a l'informe són dones, davant d'un 43% d’homes. A més, el 90% del personal tècnic comunitari són dones. En canvi, en el cas de les persones responsables de les entitats gestores (són aquelles que assumeixen la gestió i supervisió política de l'execució dels PPDC) hi ha una major presència d’homes que de dones.

A més de tenir presència, l'estudi pretenia esbrinar si les dones participen en els espais de decisió. La majoria del personal tècnic i de les entitats gestores dels PPDC consideren que les dones participen activament en la presa de decisions i ocupen espais de reconeixement i visibilitat. Així i tot, un terç de les participants i veïnes enquestades consideren que no és així.

L'informe destaca que el fet que els PPDC es considerin espais de participació, visibilitat i lideratge per a les dones no significa que aquestes ocupin els mateixos espais a les entitats o serveis dels quals provenen. Així, s'assenyala que en el teixit associatiu i serveis i equipaments públics vinculats als processos comunitaris es perpetua certa segregació vertical.

Existeixen conductes sexistes als PPDC?

En les respostes a aquesta pregunta tornen a discrepar el personal tècnic i les entitats gestores amb les participants i veïnes. Només un 15% de les participants i veïnes consideren que hi ha homes que actuen de forma sexista en el marc de les activitats dels PPDC. El personal tècnic i de les entitats gestores són més crítiques i el 58% afirmen que hi ha actituds sexistes.

En pràcticament totes les esferes de la societat es donen actituds sexistes. Sovint no són accions flagrants, sinó que detalls que passen desapercebuts, com ara, donar més credibilitat a les paraules d'un home que d'una dona o que la majoria d'intervencions en una reunió siguin dels homes.

Apoderament en l'àmbit personal, social i col·lectiu

Les veïnes afirmen que participar en el pla comunitari del seu barri els ha permès millorar l’autoestima, sentir-se útils i empatitzar amb les altres persones, així com, relacionar-se amb persones noves i sentir suport mutu. A més, apunten que arran d'aquesta experiència han canviat algunes dinàmiques familiars, deixant de dependre tant de la família, tenint menys sensació de culpabilitat i més vida pròpia. Així, doncs, es pot afirmar que els processos comunitaris són una font d’apoderament per a les dones que hi participen.

Des dels PPDC hi estan d'acord i afegeixen que els processos d’apoderament són més visibles en els casos de dones que es troben en situacions de vulnerabilitat.

Els PPDC inclouen la perspectiva de gènere?

L'informe afirma que la majoria dels plans no incorporen de forma transversal la perspectiva de gènere, tot i dur a terme accions que van en aquesta línia.

D'una banda, els plans comunitaris desenvolupen accions que tenen en compte la perspectiva de gènere, com ara activitats adreçades exclusivament a dones, accions de sensibilització en temes de gènere o actuacions per promoure la incorporació de la perspectiva de gènere en els projectes. Així i tot, l'informe constata que cal una estratègia per generalitzar i homogeneïtzar aquestes accions.

D'altra banda, la perspectiva de gènere està poc present als projectes i a les memòries dels PPDC. Per exemple, el 64% dels projectes i el 82% de les memòries no incorporen cap dada segregada per sexe. Per això, l'estudi apunta que cal millorar la diagnosi de gènere als territoris, recolzant-la amb dades, i tenir-la en compte a l’hora de dissenyar i executar els projectes.

Afegeix un comentari nou