Es crea la Unió de Joves Extutelats de Catalunya

Colectic - Comunitari
Joves de l'entitat mostrant els estatuts el dia de la seva signatura Font: UJEC
Joves de l'entitat mostrant els estatuts el dia de la seva signatura Font: UJEC
Moment de la signatura dels estatuts Font: UJEC
Moment de la signatura dels estatuts Font: UJEC

Es crea la Unió de Joves Extutelats de Catalunya

Colectic - Comunitari

Resum: 

La nova associació persegueix com a principals objectius millorar la qualitat de vida i l'emancipació de joves que han estat en situació de tutela.

La Unió de Joves Extutelats de Catalunya (UJEC) es va constituir formalment el dia 11 d'abril amb la signatura dels estatuts i de l'acta fundacional per part dels seus socis i sòcies fundadores.

L'entitat es proposa agrupar el jovent extutelat perquè pugui compartir les seves experiències, així com tractar temes tan importants al voltant d’aquest àmbit com són el sistema de protecció, els seus drets o les seves oportunitats.

L'acte de presentació de la UJEC es va fer el 13 d'abril a l'Hospitalet de Llobregat, adreçat a tots els joves i les joves que s'han trobat en situació de tutela, amb una invitació a participar en aquesta associació.

El col·lectiu de joves extutelats està format per nois i noies que han viscut la seva infància i adolescència, o part d'elles, en centres residencials o bé amb famílies d’acollida. L’Administració Pública assumeix la seva tutela a causa de les dificultats dels seus entorns familiars.

Pots contactar amb l'associació per tal d'obtenir més informació.

Afegeix un comentari nou