La importància de crear una xarxa educativa comunitària

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Infants i joves fent una activitat amb el grup d'esplai Font: Projecte "Vincular x educar"
Infants i joves fent una activitat amb el grup d'esplai Font: Projecte "Vincular x educar"
Una família reunida amb les impulsores del projecte Font: Projecte "Vincular x educar"
Una família reunida amb les impulsores del projecte Font: Projecte "Vincular x educar"
Infants i joves fent una activitat amb el grup del cau Font: Projecte "Vincular x educar"
Infants i joves fent una activitat amb el grup del cau Font: Projecte "Vincular x educar"
Una nena participant del projecte "Vincular x educar" Font: Projecte "Vincular x educar"
Una nena participant del projecte "Vincular x educar" Font: Projecte "Vincular x educar"

La importància de crear una xarxa educativa comunitària

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Resum: 

Des de fa sis anys a l’Escola Francesc Macià de Barcelona està en marxa el projecte comunitari 'Vincular x educar'. L’escola, les famílies i les entitats del lleure del barri hi estan implicades.

Existeix un proverbi africà que afirma que per educar un infant és necessària tota una tribu. En la nostra societat la tribu del dia a dia d’un infant està formada per diversos actors a part de la família. En aquest sentit l’escola és un dels factors de pes en la seva educació, però no és l’únic element que pot ensenyar als i les més petites a desenvolupar-se, les entitats del lleure educatiu també tenen un paper important en aquesta tasca.

Per tot això, des dels Centres de Serveis Socials de Numància i Cotxeres de Sants es va impulsar un projecte que reforcés aquesta perspectiva multidisciplinària i que contribuís a generar una xarxa d’educació comunitària tot obrint la porta al món de l'educació en el lleure (esplais i caus) a infants i famílies. La implantació des de fa sis anys del projecte 'Vincular x Educar' ha revelat l’encert i l’èxit d’aquest plantejament.

Un projecte comunitari integral

Amb la voluntat de millorar les condicions que envolten el procés educatiu de l’infant, tenint en compte el treball conjunt amb escola, família, entitats de lleure i serveis socials, i el desig d’enfortir els vincles entre tots aquests actors, el projecte “Vincular x educar” va començar a fer feina l’any 2011. El centre escollit, l’Escola Francesc Macià, consta d’una línia i una gran part de l’alumnat procedeix de “matrícula viva”, famílies nouvingudes durant el curs que moltes vegades no tenen gaire coneixement de l’entorn ni de català o castellà.

L’aplicació del projecte comença per la detecció de situacions de risc i a l’hora d’oportunitats en la classe, especialment a P5, primer i segon curs de primària. Tot seguit es vinculen els infants i famílies escollides amb una entitat de lleure. Durant el procés hi ha un seguiment a tots els nivells per garantir que tant els infants com les famílies s’hi sentin a gust i també per veure quines repercussions positives té en l’entorn escolar.

Convé ressaltar, que els beneficis d’aquesta experiència recauen, en primer lloc, en els més petits, ja que milloren els seus aprenentatges i les habilitats socials. En segon lloc, les famílies també en surten reforçades, ja que aconsegueixen una comunicació més fluida amb el centre educatiu, moltes vegades facilitada pel propi infant, i a la vegada creen un vincle amb l’entorn i altres famílies. I en tercer lloc, la comunitat en general consolida models de convivència basats en el respecte i la diversitat.

El lleure, eina d’inclusió

Tots aquests resultats han creat noves dinàmiques de canvi, i tal com s’indica a la web del projecte “s'ha passat de fer una tasca més aviat reactiva basada a atendre ‘problemes’ a una tasca preventiva, que incideix sobretot en el cicle inicial, valorant i reforçant les potencialitats dels infants i familiars”. A nivell quantitatiu, cal destacar el fet que entre el 30% i el 40% de la població escolar s’ha vinculat a un projecte de lleure durant els sis anys d’aplicació del projecte, tot un èxit tenint en compte que es partia de zero.

Per assegurar el dret al lleure d’aquests infants es va comptar amb membres de la Federació d’Esplais i Caus del Sants-Montjuïc (ECSM), que realitza una tasca important en el món del lleure educatiu, amb una tradició molt consolidada en el territori. Concretament els agrupaments escoltes Sant Ferran, Skues, Montserrat-Xavier, Joan Maragall i Puig i Moliner, i els esplais La Lluna, Sant Medir, Turons, Xiroia i Espurna han estat i són part activa de “Vincular x educar”.

Un projecte amb passat, present i futur

Cal destacar que l’èxit i la bona acollida del projecte n’assegura la seva continuïtat. Jordi Luengo, director de l’Escola Francesc Macià, explica al documental realitzat durant la festa d’aniversari del projecte, l’abril del 2017, que es tracta d’un projecte amb passat, ja que fa sis anys que es duu a terme, de present, perquè s’està aplicant i vivint ara mateix i de futur, perquè és un projecte útil, molt real i que està donant molt bons resultats.

Reportatge sobre el projecte "Vincular x educar"

Afegeix un comentari nou