Ana Contreras: "L'educació és l'eina que permet superar desigualtats"

LaviniaNext
Autor/a: 
Carlos Faneca
Ana Contreras, presidenta de l'entitat Drom Kotar Mestipen. Font: Drom Kotar Mestipen
Ana Contreras, presidenta de l'entitat Drom Kotar Mestipen. Font: Drom Kotar Mestipen
L'entitat realitza nombroses activitats, com el Congrés Internacional de Dones Gitanes. Font: Drom Kotar Mestipen
L'entitat realitza nombroses activitats, com el Congrés Internacional de Dones Gitanes. Font: Drom Kotar Mestipen
La taula de referents de la Trobada d'Estudiants Gitanes de Catalunya. Font: Drom Kotar Mestipen.
La taula de referents de la Trobada d'Estudiants Gitanes de Catalunya. Font: Drom Kotar Mestipen.

Ana Contreras: "L'educació és l'eina que permet superar desigualtats"

Autor/a: 
Carlos Faneca
LaviniaNext

Resum: 

La presidenta de l'Associació Gitana de Dones Drom Kotar Mestipen, Ana Contreras, destaca la feina que fa l'entitat per aconseguir la no discriminació, donant veu pública a les dones gitanes i potenciant la seva imatge.

L'Associació Gitana de Dones Drom Kotar Mestipen és una entitat que lluita per la promoció de les dones gitanes i del seu poble sense renunciar a la seva identitat. Parlem amb la presidenta de l'entitat, Ana Contreras, que ens fa un repàs de la tasca de l'associació barcelonina, així com els seus objectius.

Amb quina missió neix l'Associació Gitana de Dones Drom Kotar Mestipen?

L’entitat neix el 1999 fruit del diàleg entre dones de diferents perfils, gitanes i no gitanes, i amb la idea de potenciar i donar veu pública a les dones gitanes, elaborant projectes que millorin la vida de totes, creant espais en els quals totes tinguem veu i capacitat de decisió, així com espais de diàleg igualitari amb dones d’altres cultures.

Quins són els vostres objectius?

Tenim com a objectius prioritaris treballar per la igualtat i la no discriminació entre homes i dones al poble gitano, així com fomentar el treball solidari entre dones de diferents cultures. Volem potenciar la imatge de la dona gitana com a transmissora i dinamitzadora de la identitat cultural gitana, treballar per què la seva veu sigui escoltada i difondre les seves aportacions dins de la seva comunitat i al conjunt de la societat.

Amb la figura de la dona gitana sempre al centre de tot.

Volem superar la triple exclusió que pateixen les dones gitanes; col·laborar amb aquells grups que lluiten per la igualtat que inclou el mateix dret a mantenir i desenvolupar les pròpies diferències; fomentar i facilitar l’accés igualitari de les dones i nenes gitanes a tots els àmbits (educatiu, laboral i social) perquè es basin en el diàleg, en la igualtat d’oportunitats i de resultats entre totes les cultures i gèneres.

Quin és el vostre àmbit d’actuació?

L'èmfasi ha estat sempre en l'educació, perquè és l'eina que permet la superació de les desigualtats i la transformació social. A més, treballem molt activament per a promoure la participació de la dona gitana en els altres àmbits de la nostra societat: social, cultural, laboral i polític.

Quins són els vostres projectes i demandes actuals?

Seguim treballant per a la inclusió de les dones gitanes en tots els àmbits. Encara que hem avançat, queda molt per fer per tal d’aconseguir la igualtat d’oportunitats i de resultats. És per això que seguim treballant per visibilitzar a les dones que han aconseguit trencar prejudicis i complir les seves metes, ja que són essencials per trencar estereotips de la societat majoritària.

Hi ha molt antigitanisme a Catalunya?

No només a Catalunya. L’antigitanisme és un problema estructural de la societat majoritària. Encara trobem estereotips culturals i prejudicis que uneixen la cultura gitana amb la marginalitat, la violència i amb la violència de gènere. A nivell autonòmic, s’està treballant per tal de superar-ho, a partir de la creació de lleis i polítiques que emparen i reconeixen aquest tipus de discriminació específica cap al nostre poble.

Queda camí per fer.

S’ha de continuar treballant per garantir la perspectiva intercultural des de tots els àmbits de la societat i pel reconeixement del poble gitano i de les seves aportacions a la societat en la qual vivim.

Heu pogut apreciar un avenç en la superació de les discriminacions que pateixen les dones gitanes en els darrers vint anys?

Sí, en els darrers últims anys hem vist com ha millorat la situació de la dona gitana i del nostre poble. A partir d’accions com la creació del Pla Integral del Poble gitano a Catalunya, el treball de les xarxes associatives gitanes i la lluita i el treball que han fet el conjunt del poble gitano, s’ha aconseguit crear polítiques i actuacions que han millorat la situació del nostre poble. Encara hi ha molt per fer, però és possible veure alguns avenços.

Afegeix un comentari nou