Jordi Cubillos: "La cultura segueix essent la darrera de les prioritats polítiques"

Colectic
Autor/a: 
Xavi Aranda
La Coordinadora de Balls de diables Tradicionals de Catalunya es va gestar a través de l'antiga Coordinadora de diables centenaris. Imatge de Calafellvalo. Llicència d'ús CC BY-NC-ND 2.0 Font: Calafellvalo. Llicència d'ús CC BY-NC-ND 2.0
La Coordinadora de Balls de diables Tradicionals de Catalunya es va gestar a través de l'antiga Coordinadora de diables centenaris. Imatge de Calafellvalo. Llicència d'ús CC BY-NC-ND 2.0
Jordi Cubillos ha format part del Ball de Diables de Sitges, entre d'altres entitats de cultura popular. Imatge de Jackie Rado. Llicència d'ús CC BY-NC-ND 2.0 Font: Jackie Rado. Llicència d'ús CC BY-NC-ND 2.0
Jordi Cubillos ha format part del Ball de Diables de Sitges, entre d'altres entitats de cultura popular. Imatge de Jackie Rado. Llicència d'ús CC BY-NC-ND 2.0

Jordi Cubillos: "La cultura segueix essent la darrera de les prioritats polítiques"

Autor/a: 
Xavi Aranda
Colectic

Resum: 

Jordi Cubillos és vocal de protocol de la Coordinadora de Balls de Diables Tradicionals de Catalunya. En aquesta entrevista ens explica la preocupació dels balls de diables per fer front el context de Covid-19.

Què és la Coordinadora de Balls de Diables tradicionals?

Una federació d’entitats que aplega agrupacions que ens denominem “Balls de Diables” i que tenim vocació de representar aquest entremès dins dels cànons que entenem per tradicionals.

Aquesta coordinadora reneix a raó d'una altra coordinadora, per què aquest canvi?

El 1997 es va constituir la denominada Coordinadora de Ball de Diables Centenaris amb Parlaments de Catalunya, i (després d’un temps de restar inactiva) es va reformular, el 2017, amb estatuts nous i objectius més amplis: vetllar pel reconeixement dels Balls de Diables Tradicionals, i mantenir i difondre el seu model, obrint-se a la participació de tots els grups que comparteixin aquest tarannà en l’execució del Ball.

Em pots definir el model tradicional de ball de diables?

El manteniment de la praxi dels Balls de Diables primigenis. Protagonisme en el cicle ritual de les festes patronals. Representació de la lluita entre el bé i el mal, bé amb personatges concrets i parlaments, o bé sense text ni personatges. Té formes diferents d'emprar la pirotècnia, de l'acompanyament musical, i altres, en respecte al model de "Correfoc/Barcelona". I és radicalment diferent dels grups d'animació amb pirotècnia.

En quins projectes treballeu dins la Coordinadora?

En la millora normativa de la seguretat, procurant fixar millor les obligacions d'organitzadors,. públic, comerços i veïns, a més dels actuants, en les actuacions itinerants. En consensuar amb les Administracions igualtat de condicions i requeriments en les autoritzacions d'actes de foc. I el mes d'abril passat havíem programat i organitzat un simposi d'estudi i reflexió sobre la festa i el patrimoni, que s'ha ajornat per la situació sanitària.

Com heu viscut l'estiu, amb tot el tema de la pandèmia?

Amb més pena que glòria, per no poder sortir a cremar pirotècnia pels carrers en els seguicis festius, tal i com ho hem fet consuetudinàriament.. En funció de la major o menor voluntat, aptitud, i encert de cada consistori, en cada cas hi ha hagut més "pena", o més "glòria". Des de representar el Ball parlat (amb limitacions i mesures), o fer alguna actuació "prudent" a la via pública, o penjar versots a les xarxes, o no fer res de res.

Com veieu els propers mesos?

Amb incertesa i preocupació, doncs no és gens bo per al manteniment de col·lectius de cultura popular que romangui aquesta limitació d'actuacions, de moviments, de contacte humà, que és la base principal del nostre funcionament i una de les raons de la nostra existència. I el desconcert, informació defectuosa, i desconeixement de quin serà l'escenari proper, que copsem dels nostres governants, no ajuda gens.

Creieu que des de l'administració pública s'està fent tot el possible per ajudar a les entitats de cultura popular?

La situació de pandèmia ha posat de manifest, encara més, que la cultura segueix essent la darrera de les prioritats polítiques. I tot l'entramat que conforma l'associacionisme de la cultura popular, pel que fa a les accions o intervencions de l'administració pública, encara va al darrere de tota la resta de sectors de la cultura.

Afegeix un comentari nou