CàmeresiAcció: "La intervenció audiovisual consisteix en apoderar i facilitar l’expressió de les persones mitjançant l’experimentació"

Federació Ateneus de Catalunya
Autor/a: 
Marta Rius
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

CàmeresiAcció: "La intervenció audiovisual consisteix en apoderar i facilitar l’expressió de les persones mitjançant l’experimentació"

Autor/a: 
Marta Rius
Federació Ateneus de Catalunya

Resum: 

CàmeresiAcció és una associació que utilitza la tècnica audiovisual com una eina d'intervenció i transformació social.

CàmeresiAcció no es defineix com una productora. Tot i així, desenvolupa la tasca de productora d’entitats i col·lectius de l’àmbit social, amb la intenció de difondre la seva tasca. S'han especialitzat en l'elaboració de treballs d'intervenció audiovisual; formació; guió col·lectiu; documental participatiu i videoclips. Actualment l'associació està treballant en la realització del documental social participatiu "Viure al límit", juntament amb AcidH Intel·ligència Límit.

Sílvia Cepero Domínguez i David Fernández Pérez són cofundadors de l'Associació CàmeresiAcció i han respost conjuntament aquesta entrevista:

Què és la intervenció audiovisual?

La intervenció audiovisual consisteix en apoderar i facilitar l’expressió de les persones mitjançant l’experimentació audiovisual. És proporcionar recursos de comunicació i desenvolupament personals a diferents col·lectius per a que puguin donar visibilitat, denunciar i afrontar les diverses problemàtiques de manera autònoma. L'objectiu és aportar els coneixements i els recursos tècnics necessaris, per tal que les persones expliquin la realitat en primera persona i sense intermediaris/es.


"Tothom pot rodar un documental si té els coneixements i les eines necessàries, és per això que nosaltres treballem per a aconseguir-ho".

Tothom pot rodar un documental?
Tothom pot rodar un documental si té els coneixements i les eines necessàries, és per això que nosaltres treballem per a aconseguir-ho. Per una banda, avui en dia, amb internet i els avenços tecnològics, és més assequible tenir les eines per a produïr i difondre material audiovisual. D'altra banda, hi ha una sobrecàrrega de vídeos i d'informació i ens trobem amb un canvi de paradigma del model de comunicació. En aquest sentit, la nostra tasca està centrada en trobar missatges autèntics i dignes; que generin un impacte en l'espectador/a, per tal de transformar situacions de desigualtat social. Per altra banda, no oblidem que hi ha col·lectius que continuen quedant exclosos de les representacions audiovisuals o se'n fa una representació desmerescuda, com poden ser el col·lectiu de dones o les persones amb diversitat funcional o problemes de salut mental. En aquests casos és quan lluitem per a apropar la tècnica audiovisual i generar altaveus que serveixin per a revindicar i apoderar als diferents col·lectius.

Com es crea un documental social participatiu?
Un documental social participatiu parteix de la base que són les mateixes protagonistes les que decideixen i expliquen la seva història. S'elabora un producte audiovisual sota un punt de vista compartit i consensuat, de forma grupal. Després d'una fomació tècnica audiovisual, es decideixen el guió tècnic i el narratiu.

Per últim, són les participants les que realitzen les gravacions i autogestionen els rodatges del documental, amb el suport dels/es facilitadors/es. En aquest tipus de documental, el procés preval sobre el producte (vídeo). El producte és un pretext per mobilitzar energies i anàlisi col·lectius, mentre que el procés és el mitjà per explorar i transformar la realitat. Malgrat això, el vídeo és un element molt significatiu.

Així, és important que el material audiovisual, generat de manera participativa, sigui de qualitat, interessant i comunicable; ja que és el que fa que el projecte es converteixi en un acte de comunicació pública i col·lectiva. Per últim, al projectar-lo davant un públic i difondre’l per diferents xarxes, es tanca el cercle de creació audiovisual, complementant la intervenció amb la comunicació de la mateixa.


Quines eines i/o mètode utilitzeu per a incidir en la transformació social?
Mitjançant l'audiovisual comunitari i participatiu aportem coneixements teòrics i pràctics per analitzar, entendre i representar la realitat amb l'ús de la càmera. Per fer-ho, realitzem sessions formatives de la tècnica audiovisual i durant el procés de creació desenvolupem també dinàmiques de facilitació de grups, treball de processos i gestió de conflictes. A més, utilitzem tècniques del teatre de l'oprimit i teatre foro per a la construcció de les històries, que serveixen com a procés d'anàlisi personal i reflexió col·lectiva.

Des de CàmeresiAcció també donem a conèixer el periodisme social i els mitjans de contrainformació i fomentem la seva participació. A més, tot el material que es genera des de l'entitat, s'allibera a la xarxa en llicència Creative Commons, per tal de fer la màxima difusió i aumentar la incidència.


"Viure al límit" està íntegrament fet per persones diagnosticades amb Intel·ligència Límit i, actualment, es troba en fase de rodatge.


Com enfoqueu el vostre nou projecte documental "Viure al límit"?

"Viure al límit" és una peça que qüestiona quins són els límits i qui posa els límits de la intel·ligència. El documental està íntegrament fet per persones diagnosticades amb Intel.ligència Límit i, actualment, es troba en fase de rodatge. L'equip audiovisual del projecte el composen les mateixes protagonistes de la història. La història explica el recorregut de les diferents etapes de la vida d'una persona amb I.L, narrat i representat per diferents personatges. Viure al limit és el tercer documental social participatiu de CàmeresiAcció i s'estrenarà el pròxim mes de desembre del 2016. Es tracta d'un projecte que va iniciar el passat mes de març del 2016 i es fa en col·laboració amb l'entitat AcidH Intel·ligència Límit.

Afegeix un comentari nou