Pla de represa de la cultura popular i les associacions culturals

LaviniaNext
Autor/a: 
Dani Sorolla / Carlos Faneca
Imatge del concert de sardanes a Bellvís el cap de setmana passat. Font: Confederació Sardanista
Imatge del concert de sardanes a Bellvís el cap de setmana passat. Font: Confederació Sardanista
 Font: Amics de la Sardana d'Artés.
Els primers aplecs es van celebrar al mes de juliol. Font: Amics de la sardana d'Artés
Les diferents entitats de cultura popular proposaran activitats per fer des de casa. Font: Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural
Les diferents entitats de cultura popular proposaran activitats per fer des de casa. Font: Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural

Pla de represa de la cultura popular i les associacions culturals

Autor/a: 
Dani Sorolla / Carlos Faneca
LaviniaNext

Resum: 

El Departament de Cultura presenta un text que tracta de donar resposta a les necessitats de la situació actual i a les incerteses generades quant al desenvolupament de l’activitat en el futur proper.

Després de mesos molt difícils pels estralls de la pandèmia de la Covid-19, les entitats i associacions culturals començaven a veure la llum i recuperar el pols quan una nova onada de rebrots ha tornat a afegir incertesa al panorama que es presenta per davant.

Malgrat que el sector de la cultura ha treballat molt intensament per adaptar-se a la nova situació i implementar mesures de seguretat per prevenir contagis, les activitats culturals han estat les primeres a qui els ha tocat rebre en un nou escenari de restriccions decretat pel Govern català.

Davant d’aquest panorama, entitats i associacions culturals havien fet palès la necessitat d’elaborar un full de ruta específic que defineixi com desenvolupar les activitats culturals i generi confiança davant d’un horitzó ple d’incertesa.

Per això, el departament de Cultura de la Generalitat ha presentat un Pla de represa de la cultura popular i les associacions culturals que vol donar resposta a aquestes inquietuds. Aprovat pel comitè tècnic del PROCICAT i realitzat en col·laboració amb la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme, el text estableix mesures generals de protecció i regula com han de transcórrer les activitats per tal de garantir la seguretat i la prevenció de contagis.

El pla detalla tots els àmbits d’activitat i repassa la tipologia general de cadascun d’ells, avalua l’impacte que ha tingut el confinament i adverteix de les problemàtiques de la represa.

Grups de convivència habitual

El document considera les associacions culturals i les entitats de cultura popular com a grups de convivència habitual amb l'objectiu de poder realitzar les activitats amb caràcter excepcional i durant el període de represa. D'aquesta manera, durant els supòsits d'exhibició, assajos, formació i desplaçament, mantindran aquesta consideració amb la qual les organitzacions esmentades quedaran exemptes del compliment de la distància física de seguretat i de l'ús de la mascareta, sempre que no hi hagi presència de persones alienes al grup.

El text estableix un límit de 20 persones participants per afavorir la contenció, tot i que el nombre de persones podrà ser reduït per les autoritats sanitàries en funció de la situació. També es detalla la prohibició que hi hagi més d'un grup de convivència habitual en una mateixa activitat.

Per tenir la consideració de grup de convivència habitual, les associacions culturals i entitats de cultura popular hauran de complir algunes condicions. En cas que es tracti d'una activitat amb relació continuada però sense contacte físic, Les persones que participin en les activitats hauran de ser membres inscrits en l'associació o entitat. Si no és possible, l'associació o entitat haurà de dur un registre de contacte de les persones alienes que participaran de l'activitat, a banda d'informació sobre l'activitat.

En cas que es tracti d'una activitat amb relació continuada i amb contacte físic o amb impossibilitat de mantenir la distància de seguretat, només podran participar les persones membres de l'associació. L'associació haurà de dur un registre dels membres durant un mínim de catorze dies abans de la celebració de la primera activitat, moment en el qual es farà una valoració del grup. En cas que hagin de participar persones alienes, caldrà que hagin superat amb èxit les proves de detecció de la Covid-19.

Mesures de protecció

Les participants en activitats culturals hauran de mantenir una sèrie de mesures de protecció per evitar la generació de riscos de propagació de la Covid-19, com ara mantenir una higiene freqüent de mans, evitar tossir directament a l'aire i tapar-se la boca amb la cara interna de l'avantbraç, el manteniment de grups de convivència habitual, minimitzar els contactes socials diaris, respectar la distància física interpersonal de seguretat, així com una ventilació correcta dels espais tancats i neteja i desinfecció de les superfícies.

Per mantenir el distanciament físic, l'accés a zones comunes haurà de ser organitzat i coordinat. El document recomana identificar aquestes zones amb el nombre màxim d'ocupants estimats per respectar el distanciament físic, i exposa les condicions en les quals s'ha de dur la desinfecció i neteja de tota mena d'espais, així com la disposició de punts de rentat de mans amb aigua i sabó, o amb gel hidroalcohòlic.

S'estableix també que les persones associades que duguin a terme l'activitat cultural hauran de disposar de formació obligatòria sobre la Covid-19.

Aforament en espais tancats i oberts

Pla de represa de la cultura popular i les associacions culturals també exposa les bases de cara a tenir en compte l'aforament tant en espais oberts com tancats. De forma general, el document estableix que s’ha de garantir la distància física de 2,5 metres quadrats per persona, per tant el nombre màxim d'assistents es determinarà segons es pugui garantir aquesta distància, tant en els espais oberts com en els tancats.

Quant als espectacles i esdeveniments culturals de carrer, hauran de seguir les indicacions que prescriuen els plans de contingència municipals. No es permetran les activitats públiques que impliquin un contacte físic ni aquelles en què no sigui possible mantenir la distància física.

Si vols consultar el document íntegre, amb la informació completa, pots accedir a través d'aquest enllaç.

Afegeix un comentari nou