10 dades sobre dones i pobresa laboral

Suport Tercer Sector – Econòmic
Autor/a: 
Júlia Hinojo
Una dona agafa diverses claus amb les mans, fotografia que encapçala l'informe d'Oxfam. Font: Oxfam
Una dona agafa amb les mans diverses claus, fotografia que encapçala l'informe d'Oxfam. Font: Oxfam

10 dades sobre dones i pobresa laboral

Autor/a: 
Júlia Hinojo
Suport Tercer Sector – Econòmic

Resum: 

L’últim informe d’Oxfam constata que a Espanya les dones han de treballar 52 dies més a l’any per cobrar el mateix que els homes.

‘Veus contra la precarietat: dones i pobresa laboral a Europa’, l’últim informe d’Oxfam, torna a posar sobre la taula que les desigualtats salarials no són indiferents al gènere.

Tot i els avenços, les dades que mostra el dossier constaten que encara queda molta feina a fer. Les dones segueixen tenint menys probabilitats d’entrar al mercat laboral i, un cop dins, pateixen discriminació respecte al sector i al lloc al qual accedeixen, l’ocupació o el tipus de relació laboral que estableix.

Aquestes són algunes de les xifres destacades de l’informe:

  1. Entre les dones treballadores, les migrants i les joves d’entre 15 i 24 anys són les que s’enfronten a la taxa més alta de risc de pobresa laboral.

  2. Les concepcions socials sobre els rols de gènere i el món del treball ens afecten i segreguen: a Espanya, les dones són més de la meitat a l’hostaleria i restauració, i el 88% al treball de la llar i de cura remunerat.

  3. A Espanya, el treball domèstic no remunerat d’homes i dones ascendeix al 41% del PIB. Un 27% equivaldria al realitzat per les dones.

  4. Una vegada descomptats els factors com el tipus de jornada o de contracte, almenys el 14% de la diferència salarial entre dones i homes a Espanya persisteix. Aquesta bretxa només es pot explicar per la discriminació.

  5. Alguns dels testimonis que recull l’informe evidencien les desigualtats. Mari, una cambrera de Madrid, ho explica: “Un home que té la mateixa feina que jo i fa les mateixes tasques, guanya més. Aquesta és una realitat reconeguda per l’empresa i es fa a través dels complements salarials”.

  6. A Europa, per cada set dones que van gaudir del permís de maternitat durant el 2010, només un home se’l va agafar. A més, aproximadament el 70% dels homes que van agafar el permís, ho van fer per un màxim de tres mesos.

  7. De mitjana, les dones de la UE segueixen guanyant menys que els homes. Per cada euro que guanyaria un home de mitjana a la UE, una dona només rep 0,84 cèntims.

  8. No existeix un descans real de la feina. La Organització Internacional del Treball (OIT) estima que, a nivell global, el 44% de les treballadores de la llar internes no tenen vacances anuals retribuïdes.

  9. Fins a un 55% de les dones han estat assetjades sexualment als països de la UE-28. El 32% va declarar que l’assetjament havia estat exercit per part d’un company de feina, un client o un cap. En concret, el 61% de les dones empleades al sector serveis van declarar haver estat assetjades sexualment.

  10. Segons l’Informe Global de Salaris de la OIT, les dones suposen només un 20% d’entre el 10% de la població treballadora amb els ingressos més alts d’Europa durant el 2016. De fet, la llista d’empreses amb accionistes dins la UE-28, només recollia un 6% de dones en llocs de direcció. És a dir, que dels 609 llocs directius de les empreses que més facturen a Europa, només 36 estaven ocupats per dones.

Afegeix un comentari nou