Augmentar el poder adquisitiu mantenint el salari, és possible gràcies a Tandem Go

Fundació Pere Tarrés - Transversal
Autor/a: 
Miriam Bantulà Merino
Imatge Font: Tandem Social
Tandem Go ofereix els seus serveis a través d'una plataforma digital que permet a les organitzacions dissenyar i personalitzar els plans de retribució flexible. Font: Tandem Social

Augmentar el poder adquisitiu mantenint el salari, és possible gràcies a Tandem Go

Autor/a: 
Miriam Bantulà Merino
Fundació Pere Tarrés - Transversal

Resum: 

Un projecte que per primera vegada ofereix a l’economia social i el tercer sector l’oportunitat de gaudir dels avantatges de la retribució flexible

Que les persones puguin disposar de més amb el mateix salari, fomentant alhora els serveis d’altres organitzacions, és un dels objectius principals de la cooperativa.

Tandem Go, seleccionat com a projecte singular d’intercooperació per part del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, és una iniciativa de retribució flexible que serveix de pont entre les persones treballadores i les organitzacions que ofereixen aquests serveis exempts d’IRPF.

Si bé Tandem Social ja era un referent en consultoria estratègica per l’Economia Social i Solidària i el Tercer Sector, ara ha desenvolupat aquest projecte per incrementar el poder adquisitiu de les persones treballadores promovent alhora el consum de serveis i productes de l’economia social.

D’aquesta manera, la cooperativa Tandem Go, porta per primera vegada al tercer sector la fórmula de la retribució flexible, un sistema ben conegut en les empreses privades però que no havia estat mai implementat en l’economia social.

Una iniciativa amb doble benefici

El servei està dirigit tant a les persones treballadores d'organitzacions de l'economia social i del tercer sector com a aquestes mateixes organitzacions, ja que a través de Tandem Go, aquestes persones obtindran els serveis sense IRPF i les organitzacions tindran més persones a qui oferir els seus serveis.

La retribució flexible doncs, sense provocar cap canvi salarial ni cap cost addicional a l’organització, més enllà d’una comissió de l’1 fins al 3% per la gestió, és una fórmula perquè les persones treballadores augmentin el seu poder adquisitiu, destinant una part del seu salari a necessitats quotidianes.

Al mateix temps, Oller creu que pot ser una eina que “pot contribuir a la retenció de talent al sector i fer que les organitzacions tinguin equips professionals contents i implicats”

Per tal de gaudir d’aquests serveis, la persona beneficiària d’aquest servei, serà qui decidirà quina part del seu salari vol destinar a cada part, repartint-lo doncs en les diferents despeses així com l’escola bressol, el transport públic, la restauració i la formació.

Segons les paraules de Jaume Oller, soci de la cooperativa i impulsor de la iniciativa, “fomentant l’Economia Social i Solidària i el Tercer Sector aconseguirem una societat més justa on el sistema econòmic tingui en compte el benestar de les persones tant en l’àmbit laboral com en el personal, on les organitzacions vetllin per la satisfacció de les seves persones treballadores en el seu lloc de treball i on els ciutadans tinguin patrons de consum que s’adeqüin a les seves necessitats".

Tot i semblar contradictori, el fet que la persona augmenti el seu poder adquisitiu net, fent ús d’altres serveis, Jaume Oller explica que precisament és a través de la contractació d’aquests, que la base imposable sobre la qual s’aplica l’IRPF es redueix per l’import seleccionat provocant un estalvi fiscal i augmentant doncs el poder adquisitiu de la persona treballadora.

“Una societat on l’ESS és extensa, posa les persones i la vida al centre, crea llocs de treball i condicions laborals dignes i de qualitat, fomenta la cohesió social, i promou la pràctica de valors com la solidaritat, la cooperació, sostenibilitat, la participació, la inclusió i compromís amb la comunitat i el consum responsable.

A l’hora de dissenyar el projecte, Oller afirma que s’han tingut en compte les necessitats i característiques de les organitzacions de l’ESS i el Tercer Sector, així com les dades actuals per adreçar-se especialment a elles.

La mitjana salarial del Tercer Sector a Catalunya és gairebé un 5% inferior que la del sector privat. En conseqüència, la retenció del talent és també inferior, concretament un 23% inferior respecte la mitjana del mercat laboral català que se situa en el 66%. “Aquesta realitat mostra la necessitat de què s’engeguin iniciatives que millorin les condicions i l’estabilitat d’aquest sector”, constata el soci cofundador de la cooperativa.

“Tenint en compte que a Catalunya existeixen 12.000 organitzacions de l'ESS i el TS, l'impacte potencial en l'increment de poder adquisitiu de la implementació de Tandem Go seria de 183M€ anuals, a més de 290.000 persones treballadores.

Segons Oller, tenen previst que, durant els anys vinents, ofereixin els serveis de Tandem Go a 350 organitzacions del sector, generant un increment de poder adquisitiu anual de 3,2M € per a 5.000 persones treballadores.

Gràcies a la retribució flexible, les persones amb salaris baixos, poden estalviar una quantitat anual que d’una altra manera no podrien o els seria més complicat. Una persona que cobra un sou anual de 25.000 € pot augmentar el seu net disponible fins a 2.250 € l’any.

Així i tot, Oller assegura que és un sistema que beneficia a totes les treballadores independentment del seu salari i per tant no vol dir que qui tingui un salari més baix, l’incrementi menys el salari net fent ús d’aquests serveis. “L’increment de poder adquisitiu depèn del sou de la persona treballadora, el seu % d’IRPF, i el consum de retribució flexible".

Com a conseqüència, "una persona treballadora que tingui un salari més baix, però que faci molt ús de la retribució flexible, podrà augmentar més el seu poder adquisitiu que una treballadora amb salari alt que en faci menys ús” – diu.

Doncs, el servei que ofereix aquesta cooperativa va adreçat a totes aquelles persones que treballin en el tercer sector i a l’economia social, amb l’única condició que sigui una persona que rebi una nòmina, sigui treballadora en règim general o d’autònoma i que el seu salari monetari sigui superior al mínim interprofessional (SMI).

Plataforma digital

Tandem Go ofereix els seus serveis a través d’una plataforma digital que permet a les organitzacions dissenyar i personalitzar els plans de retribució flexible que podran oferir a les persones treballadores i aquestes triar els serveis i l’import que volen destinar a cadascun d’ells.

A través del simulador de la plataforma, la persona treballadora pot fer-se a la idea de quin serà el seu increment de poder adquisitiu net.

Un cop seleccionats els serveis, la persona treballadora rebrà el seu salari de dues maneres: a través del cobrament de la nòmina per part de la seva organització i els serveis en espècie gestionats per Tandem Go.

Per tant, Tandem Go seria qui s’encarregaria de pagar la mensualitat de l’escola, de proporcionar la targeta de salut i gestionar les pòlisses i oferir una targeta Tandem Go en la qual hi hauria l’import just destinat al servei de restauració i transport.

Malgrat que la partició del salari és voluntària, lliure i flexible, adaptable cada mes segons les necessitats de la persona treballadora, no es poden destinar més d’una certa quantitat de diners en cada un dels serveis.

Tandem Go, segons conclou Oller, “és una iniciativa que acaba comportant un triple benefici: impulsar i fer créixer l’economia social i el tercer sector, incentivant i fomentant el consum dels seus productes i serveis, millorar les condicions de les persones que hi treballen i contribuir a la retenció de talent del sector”.

Afegeix un comentari nou