Calendari fiscal: terminis i novetats

Suport Tercer Sector
Autor/a: 
Dani Gallart
Les entitats obligades a presentar les declaracions tributàries ho poden fer des de l'1 de gener de 2020. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Les entitats obligades a presentar les declaracions tributàries ho poden fer des de l'1 de gener de 2020. Font: Unsplash.
El model 347 s'haurà de presentar de l'1 al 29 de febrer. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
El model 347 s'haurà de presentar de l'1 al 29 de febrer. Font: Unsplash.

Calendari fiscal: terminis i novetats

Autor/a: 
Dani Gallart
Suport Tercer Sector

Resum: 

Els models trimestrals d’IRPF es podran entregar fins al 20 de gener de 2020.

Aquest gener s’ha obert el període de presentació de les declaracions tributàries del quart trimestre i dels resums anuals del 2019. Les entitats obligades a presentar-les ja poden fer el tràmit a través de l'Agència Tributària des de l’1 de gener.

IRPF

Alguns dels principals models trimestrals que s’han de declarar al gener són els següents:

 • 111: ingrés de retencions de l’IRPF efectuades sobre pagaments fets en concepte de sous, retribucions a persones col·laboradores, conferenciants i professionals autònomes o premis.
 • 115: retencions i ingressos a compte per rendes d’arrendament d’immobles urbans.
 • 123: retencions de l’IRPF o Impost de Societats sobre pagaments d'interessos de préstecs o altres rendiments sobre el capital.
 • 216: retencions sobre pagament d'imports a determinades persones físiques, empreses o entitats considerades No Residents a Espanya a efectes fiscals.

Si es domicilia el pagament, els models trimestrals d’IRPF es poden presentar fins al 15 de gener. Si no, hi ha temps fins al 20 de gener.

IVA

Pel que fa a les declaracions d’IVA, cal tenir presents els següents models:

 • 303: declaració trimestral d’autoliquidació d’IVA.
 • 390: resum anual de totes les autoliquidacions presentades durant l'any.
 • 349: declaració informativa de les operacions de compres o vendes de béns o serveis, efectuats entre entitats o empreses subjectes a IVA que estiguin inscrites al Registre d’Operadors Intracomunitaris d’Hisenda.

El model trimestral d’IVA (303) s’ha de presentar com a molt tard el 25 de gener, si es fa pagament domiciliat. Si no, es pot fer fins al 30 de gener, el mateix termini que els models 390 i 349.

Altres resums anuals

Habitualment, les entitats no lucratives també han de declarar altres resums anuals informatius:

 • Model 190: Resum anual de retencions de rendiments de treball, rendiments d'activitats professionals i premis, entre d'altres, per aquelles entitats que han presentat un o més models 111 durant l'exercici.
 • Model 180: Resum anual de retencions d'arrendaments, per aquelles entitats que han presentat un o més models 115 durant l'exercici.
 • Model 193: Resum anual de retencions de paraments d’interessos de préstecs o altres rendiments sobre el capital, per aquelles entitats que han presentat un o més models 123 durant l'exercici.
 • Model 296: Resum anual de retencions de pagaments a no residents, per aquelles entitats que han presentat un o més models 216 durant l’exercici.
 • Model 182: Declaració anual de donacions rebudes, per aquelles entitats que reben donacions que donen dret de deducció.

Aquests cinc resums s’han de presentar com a molt tard el 31 de gener.

Per a més informació sobre les novetats de les declaracions informatives del 2020, es pot consultar el pdf de l’Agència Tributària que resumeix els canvis principals de la campanya.

Informacions relacionades:

Calendari de les principals obligacions fiscals

Declaracions informatives

Afegeix un comentari nou