Convocatòria Caja Madrid d’Acció Social 2011

 Font:
Font:

Convocatòria Caja Madrid d’Acció Social 2011

Resum: 

Obra Social Caja Madrid obre convocatòries d’acció social a projectes que donin suport a persones que es trobin en risc d’exclusió social.

Obra Social Caja Madrid posa en marxa les següents convocatòries:

 • Convocatòria de promoció de l'autonomia i atenció a la dependència: projectes adreçats a persones amb discapacitat, gent gran, i les seves famílies.
 • Convocatòria d'integració social i lluita contra la pobresa: projectes adreçats a persones en situació de desigualtat o risc d'exclusió social i les seves famílies.
 • Convocatòria de creació i foment de l'ocupació: projectes adreçats a persones amb discapacitat, en situació de desigualtat, risc d'exclusió social o dificultat social.

Els tipus de projectes per convocatòria són els següents:

Convocatòria de promoció de l'autonomia i atenció a la dependència:

 • Implantació de desenvolupaments innovadors al servei de la promoció de l'autonomia, de l'accessibilitat integradora i de l'atenció a la dependència.
 • Formació.
 • Sistemes d'informació i assessorament a través de noves tecnologies i / o xarxes socials.
 • Promoció del voluntariat.
 • Equipament de centres d'atenció sòcio-assistencial.

Convocatòria d'integració social i lluita contra la pobresa:

 • Implantació de desenvolupaments innovadors al servei de la integració social i l'accessibilitat inclusiva.
 • Formació.
 • Sistemes d'informació i assessorament a través de noves tecnologies i / o xarxes socials.
 • Promoció del voluntariat.
 • Equipament de centres d'atenció sòcio-assistencial

Convocatòria de creació i foment de l'ocupació:

 • Formació per a l'ocupació.
 • Creació de nous llocs de treball (inclou treball amb suport).
 • Implantació de desenvolupaments innovadors al servei de la promoció de l’ocupació i de l'accessibilitat inclusiva.
 • Equipament relacionat amb la creació i l'accés a l'ocupació (inclou adquisició de vehicle adaptat).

La dotació per projecte no superarà els 50.000 euros ni el 50% del cost total per projecte.

El període de presentació dels projectes serà de l’1 al 31 de gener de 2011.

Llegir més

Etiquetes: 

Afegeix un comentari nou