'Cultura emprenedora a l’escola': educant en el cooperativisme

Colectic
Al voltant de 7.000 alumnes han participat en el programa durant el curs 2017-2018. Font: CuEmE Viladecans
Al voltant de 7.000 alumnes han participat en el programa durant el curs 2017-2018. Font: CuEmE Viladecans
La metodologia està fonamentada en el treball per projectes. Font: CuEmE Martorell
La metodologia està fonamentada en el treball per projectes. Font: CuEmE Martorell

'Cultura emprenedora a l’escola': educant en el cooperativisme

Colectic

Resum: 

Aquest programa pretén promoure el cooperativisme entre l’alumnat del cicle superior d'educació primària, sobretot entre el de cinquè curs, amb l'objectiu de desenvolupar valors, hàbits i capacitats vinculades a l’emprenedoria.

'Cultura emprenedora a l’escola (CuEmE)' és un programa impulsat per la Diputació de Barcelona amb el suport de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Vol consolidar aprenentatges en els nens i les nenes en una etapa de la seva vida en què evolucionen cap a l’autonomia, l’autoconcepte i la seva inclusió en grups.

Les activitats que es duen a terme en el marc de CuEmE fomenten l’emprenedoria i el cooperativisme amb l'impuls dels centres educatius. Al llarg d'un curs escolar l’alumnat crea i gestiona una cooperativa de treball. Com explica Anna Roig, del Servei de Suport Municipal de la Diputació de Barcelona, el programa promou "les habilitats i els valors de l’emprenedoria entre l’alumnat de primària, utilitzant una metodologia experiencial i participativa, amb el suport de l’administració local i el teixit social i econòmic dels municipis".

Al voltant de 7.000 alumnes de 177 escoles en 78 municipis de tot Catalunya es van familiaritzar amb el món empresarial cooperatiu durant el curs 2017-2018. Van crear 300 cooperatives que han servit perquè puguin implicar-se en totes les activitats que tenen a veure amb la creació, l'organització, la gestió i el tancament de l’empresa.

El model cooperatiu i la metodologia del programa

El model cooperatiu és la filosofia empresarial de base del programa CuEmE. El seu potencial es troba en l'aprenentage que fa l'alumnat sobre la gestió democràtica, la participació i la responsabilitat social. Però també té unes altres característiques que fan d'ell un model molt adient per ser tractat a l'escola, com són la iniciativa, la creativitat, la innovació, l’assumpció de riscos i l’habilitat per planificar i gestionar projectes per aconseguir objectius.

El model cooperatiu millora els resultats educatius i permet adquirir moltes capacitats, habilitats i valors perquè l'alumnat pugui gestionar els seus projectes professionals i vitals de manera satisfactòria.

La metodologia que es segueix és la del treball per projectes, amb la finalitat de reforçar valors com la igualtat d’oportunitats o la solidaritat, entre d'altres. Eva Espuña, de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, comenta que "durant un curs escolar, un grup-classe crea i gestiona una cooperativa amb el suport de la comunitat educativa, l’ajuntament i els agents socials del municipi".

També es treballa el finançament de la cooperativa, amb la possibilitat de sol·licitar un préstec. Si decideixen recórrer a una entitat bancària, s'haurà d'explicar el projecte i negociar les condicions. Una vegada obtinguts els ingressos, s'haurà de tornar el prèstec.

El paper de la Federació de Cooperatives de Treball i dels ajuntaments

La Federació té com a objectiu donar a conèixer el món del cooperativisme, així com cooperatives que estan treballant al territori de les escoles que participen al programa, de tal manera que l'alumnat pugui tenir-les com a referència.

Pel que fa a la participació dels ajuntaments i altres ens locals en el programa, aquests faciliten la relació de les escoles amb l’entorn. Segons Eva Espuña, "els ajuntaments i ens locals, a través de l’estratègia local, són el motor que assegura que el programa vagi més enllà de les aules i s’enriqueixi de l’entorn".

La valoració que es fa des del programa és molt positiva. Pel que fa a l'alumnat, Anna Roig comenta que "es donen oportunitats de fer aprenentatges significatius en aspectes com el treball en equip, l’autonomia, la creativitat..."; pel que fa als centres, "les administracions i altres agents, contribueix a millorar la transversalitat i la col·laboració".

Per la seva banda, Eva Espuña explica que la valoració que fan els i les joves que hi participen és també molt alta: "per col·lectius, el que puntua més alt és el de les nenes i els nenes, amb un 9, tant quan contesten individualment com quan ho fan com a cooperativa; els altres participants (tutors/es, equips directius, ens locals i famílies) han valorat el programa per sobre del 8,5".

Afegeix un comentari nou