La pobresa energètica, en dades

Ravalnet
Moltes famílies han hagut de tornar a la llum de les espelmes Font: Sostenible.cat
Moltes famílies han hagut de tornar a la llum de les espelmes Font: Sostenible.cat
La necessitat d'aturar la pobresa energètica Font: Banc d'Energia
La necessitat d'aturar la pobresa energètica Font: Banc d'Energia
Cartells amb el que s'ha convertit en un lema de la lluita contra la pobresa energètica Font: CONFAVC
Cartells amb el que s'ha convertit en un lema de la lluita contra la pobresa energètica Font: CONFAVC
La pobresa energètica i les seves implicacions Font: Aliança per la Pobresa Energètica
La pobresa energètica i les seves implicacions Font: Aliança per la Pobresa Energètica
Un dels gràfics que apareixen a l'informe elaborat per ECAS al novembre de 2016 Font: ECAS
Un dels gràfics que apareixen a l'informe elaborat per ECAS al novembre de 2016 Font: ECAS

La pobresa energètica, en dades

Ravalnet

Resum: 

Les dades sobre pobresa energètica a Catalunya de què es disposa són molt limitades i és difícil establir xifres concretes, donat que es poden seguir diferents criteris i fer servir molts indicadors.

La pobresa energètica com a concepte és relativament recent: la premsa va començar a fer servir aquest terme a finals de l'any 2013. Quan parlem de pobresa energètica estem parlant de la despesa en el consum d'energia en relació al nivell d'ingresos.

Es considera que una llar es troba en situació de pobresa energètica quan ha de destinar una part massa elevada dels seus ingresos per arribar al consum energètic necessari i socialment desitjable. Pots trobar més informació sobre la definició d'aquest fenomen al web del Banc d'Energia.

Els informes més recents situen la xifra de llars catalanes afectades per la pobresa energètica al voltant del 10%, i fan referència a la falta de consens en la definició del seu abast exacte, així com en els indicadors adequats que permetin mesurar-la. D'altra banda, les companyies energètiques tampoc no faciliten l'obtenció de dades.

"Estimació de la pobresa energètica a Catalunya" (desembre de 2016)

Aquest informe fet per l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) ofereix diverses estimacions en funció de tres definicions diferents del què entenem per pobresa energètica. L'estimació més optimista la situa en l'11% de les llars catalanes, amb 325.021 d'afectades.

La més pessimista, feta a partir de la definició més tradicional de pobresa energètica, parla de 551.550 llars en aquesta situació, el que suposa un 18,7% de les llars de Catalunya.

D’acord amb una tercera definició de pobresa energètica que es fa servir a Anglaterra, a Catalunya hi hauria 397.289 llars afectades, que representaria un 13,7% de les que hi ha al territori.

"Pobresa i privació de subministraments bàsics. Pobresa energètica a Catalunya, una qüestió d'ingresos" (novembre de 2016)

Publicat per Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS), aquest informe fa servir tres indicadors a partir de les fonts de l'Instituto Nacional d'Estadística (INE) i l'Enquesta de Condicions de Vida de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT):

  • Llars que no poden permetre’s mantenir l’habitatge a una temperatura adequada: 8,70%.
  • Llars amb retards en el pagament de despeses relacionades amb els subministraments bàsics: 6,90%.
  • Llars que han patit talls de subministraments bàsics: en base a aquest indicador, al 2014 hi van haver 120.000 talls d'aigua segons la Plataforma Aigua és Vida, i al llarg de 2016 es van fer 161.000 talls d’aigua, llum i gas segons l'Observatori DESC. Dades de la Generalitat situen en 33.000 el nombre de famílies a les quals es van evitar talls entre 2015 i 2016.

"Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética. Nuevos enfoques de análisis" (abril de 2016)

Aquest estudi elaborat per l'Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) ofereix dades a nivell de l'Estat espanyol i fa servir molts indicadors. Situa les xifres entre el 7 i el 15% de les llars.

Afegeix un comentari nou