Les entitats ja poden declarar l’IVA i l’IRPF fins al 20 de juliol

Suport Tercer Sector – Econòmic
Les entitats que han de presentar declaració de l'IVA i l'IRPF poder fer-ho fins al 20 de juiol.
Les entitats que han de presentar declaració de l'IVA i l'IRPF poder fer-ho fins al 20 de juliol.
Model 303 per a la liquidació de l'IVA.
Model 303 per a la liquidació de l'IVA.

Les entitats ja poden declarar l’IVA i l’IRPF fins al 20 de juliol

Suport Tercer Sector – Econòmic

Resum: 

L’1 de juliol ha començat el període perquè les organitzacions que estiguin obligades puguin presentar les seves declaracions fiscals a Hisenda.

De l'1 al 20 de juliol del 2018 les entitats poden presentar els diferents models corresponents a les declaracions del segon trimestre a l'Agència Tributària. Les entitats que vulguin domiciliar el pagament perquè el resultat de les liquidacions els surt a pagar, tenen de termini per fer-ho fins al 15 de juliol i el càrrec es realitzarà el dia 20 d’aquest mes.

Els impostos trimestrals que s’han de declarar durant juliol són:

IRPF:

  • 111: ingrés de retencions de l’IRPF efectuades sobre pagaments fets en concepte de sous, retribucions a col·laboradors/es, conferenciants i professionals autònoms o premis.
  • 115: retencions i ingressos a compte per rendes d’arrendament d’immobles urbans.
  • 123: retencions de l’IRPF o Impost de Societats sobre pagaments d'interessos de préstecs o altres rendiments sobre el capital.
  • 216: retencions sobre pagament d'imports a determinades persones físiques, empreses o entitats considerades No Residents a Espanya a efectes fiscals.

IVA:

  • 303: declaració d’autoliquidació d’IVA.​
  • 349: declaració informativa de les operacions de compres o vendes de béns o serveis, efectuades entre entitats o empreses subjectes a IVA que estiguin inscrites al Registre d’Operadors Intracomunitaris d’Hisenda.

Davant qualsevol dubte, podeu adreçar-vos al servei d'assessorament econòmic gratuït de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya.

Informació relacionada:

Com es fa la liquidació de l'IVA

Afegeix un comentari nou