El Departament de Drets Socials, patronals i sindicats signen un acord per combatre l’infrafinançament

Suport Tercer Sector
Autor/a: 
Eugenia Ifer
L’acord suposarà una inversió global de 238,6 milions d’euros per part del Govern de la Generalitat de Catalunya. Font: La Confederació.
L’acord suposarà una inversió global de 238,6 milions d’euros per part del Govern de la Generalitat de Catalunya. Font: La Confederació.
La base de l’acord és que no hi hagi cap servei infrafinançat.  Font: La Confederació.
La base de l’acord és que no hi hagi cap servei infrafinançat. Font: La Confederació.

El Departament de Drets Socials, patronals i sindicats signen un acord per combatre l’infrafinançament

Autor/a: 
Eugenia Ifer
Suport Tercer Sector

Resum: 

L’acord pretén que no hi hagi cap servei infrafinançat i equiparar els salaris i les condicions laborals del tercer sector social amb la resta de sectors.

El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano ha signat amb les representants sindicals d’Unió General de Treballadors (UGT) i Confederació sindical de Comissions Obreres (CCOO), i les patronals La Confederació, Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES), Associació de Centres d’Atenció a la Dependència (ACAD), La Unió, Centres Sociosanitaris Catòlics de Catalunya (CESOCAT) i Unió de Petites i Mitjanes Residències (UPIMIR) un acord per millorar l’infrafinançament del tercer sector.

“Volem construir un sistema de serveis socials propi de Catalunya i per aconseguir-ho necessitem que el tercer sector social no estigui infrafinançat i que els seus treballadors i treballadores tinguin condicions laborals justes”, ha manifestat Carles Campuzano.

El Departament de Drets Socials s’ha compromès a realitzar un estudi d’escandall de costos dels serveis socials “de forma rigorosa, adequada i sota criteris econòmics”. Per tenir una primera aproximació, l’estudi el durà a terme persones acadèmiques i economistes. El resultat es treballarà conjuntament entre els Departaments de Drets Socials, Economia i Hisenda i les patronals i sindicats que han signat l’acord.

"Actualitzar la cartera de serveis per tal que sigui més flexible, simple i adaptable a les necessitats"

Tenint en compte que la cartera de serveis socials no es reforma des de 2007, el Departament de Drets Socials s’ha compromès a revisar-la, “per tal que sigui més flexible, simple i adaptable a les necessitats dels usuaris que atén”.

"Per a les entitats socials aquest acord cobreix només de manera parcial les nostres necessitats".

El document fixa un augment del 4% per a 2023 (que serà retroactiu a l’1 de gener) i afegeix un pagament extraordinari equivalent al 2% per fer front a l’increment dels costos energètics i alimentaris. L’acord fixa un increment del 5% de mitjana l’any vinent, que s’aplicarà en funció de l’estudi de costos. "Per a les entitats socials aquest acord cobreix només de manera parcial les nostres necessitats, però hem de mirar aquest acord amb un prisma de futur. Parlem d’un acord històric i una fita de futur per millorar l'atenció de les persones més vulnerables, perquè no hi hagi cap servei infrafinançat i acostar l'equiparació laboral entre funció pública i privada", ha manifestat Jordi Roman, president de La Confederació.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha desenvolupat una taula per explicar les despeses extraordinàries que suposarà aquest acord:

Any Mesures

Inversió que suposa

2022 Increment tarifes (3%) 44 M€
2023 Increment tarifes (4%) 58,7 M€
Sobrecostos energètics (2%) 29,3 M€
Increment PEV (Preu de Venda) (15%) 28 M€
2024 Increment tarifes (5%) 78,6 M€
Total: 238,6 M€

L'augment de les tarifes repercutirà positivament en els salaris

Per tal de poder garantir la qualitat dels serveis, el pacte introdueix la incorporació del sistema català de serveis socials a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), perquè pugui “reforçar i ampliar les capacitats d’avaluació en l’àmbit dels serveis socials”.

Amb aquest acord pretenen, entre altres qüestions, millorar les condicions laborals de les persones treballadores del tercer sector social. Per aquesta raó, les patronals s’han compromès al fet que “l’augment de tarifes repercuteixi en la millora salarial de forma, com a mínim, proporcional”.

Afegeix un comentari nou