El Salari Mínim Interprofessional augmenta un 5%

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Sandra Pulido
El SMI quedarà en 15.876 euros anuals. Font: Canva.
L'SMI quedarà en 15.876 euros anuals. Font: Canva.
Des de l’any 2017 el Salari Mínim Interprofessional ha pujat un 54%. Font: Canva.
Des de l’any 2017 el Salari Mínim Interprofessional ha pujat un 54%. Font: Canva.

El Salari Mínim Interprofessional augmenta un 5%

Autor/a: 
Sandra Pulido
Suport Tercer Sector - Econòmic

Resum: 

Les entitats hauran de tenir en compte que el Salari Mínim Interprofessional (SMI) passa a ser de 15.879 euros anuals, amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener de 2024.

El Reial decret 145/2024, de 6 de febrer, pel qual es fixa el Salaria Mínim Interprofessional marca que l’SMI aquest 2024 serà un 5% més alt que l’any anterior. Això suposa que quedarà en 15.876 euros anuals, per jornada completa. Per tant, les entitats que paguin l’SMI hauran de tenir en compte que el salari anual és de 1.134 euros bruts (en catorze pagues i per jornada completa).

És important tenir present que aquesta pujada de l’SMI té caràcter retroactiu amb efectes a 1 de gener de 2024. Això significa que les entitats hauran de pagar aquesta diferència en la següent nòmina.

D’altra banda, aquesta pujada només afecta aquelles persones treballadores per compte d’altri que cobren l’SMI. Amb la qual cosa, no queden afectades aquelles persones que tinguin el sou per conveni col·lectiu. En aquests sentit, cal remarcar que els convenis no poden estar per sota de l’SMI.

A més a més, el Govern d’Espanya també ha aprovat la reducció en les retencions en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) amb la modificació del Reial decret 439/2007. Això significa que aquelles persones que cobrin l’SMI no tindran retencions a la nòmina, ja que la quantitat mínima passa a ser de 15.876 euros.

Des de l’any 2017 el Salari Mínim Interprofessional ha pujat un 54%, passant dels 707 euros als 1.134 mensuals.

Afegeix un comentari nou