Emissió de bons de la Generalitat de Catalunya

 Font:
Font:

Emissió de bons de la Generalitat de Catalunya

Resum: 

La Generalitat de Catalunya va posar el passat 22 d’octubre en circulació l’emissió de bons, amb venciment a un any i dos dies.

Des del passat 22 d’octubre les persones físiques i jurídiques ja poden adquirir bons amb un tipus d’interès del 4,75% anual. Es poden sol•licitar bons per un import mínim de 1.000 euros i un límit de 2 milions d’euros per inversor.

L’import inicial posat a circulació va ser de 1.890 milions d’euros, però a causa de la gran acollida que ha tingut l’emissió de bons, la Generalitat ha ampliat fins a 2.500 milions d’euros el volum d’emissió.

Els inversors podran adquirir els bons fins el proper 12 de novembre i la data prevista de desemborsament és el proper 19 de novembre. Aquests bons cotitzaran a la borsa de Barcelona amb l’objectiu de donar més liquiditat.

El venciment dels bons és el 21 de novembre de 2011, data en la qual la Generalitat haurà de retornar els interessos i els bons subscrits.

Les entitats bancàries que col•laboren amb la Generalitat en la venda d’emissions van rebre una comissió del 3% fins que va superar l’import de 1.890 milions d’euros. Un cop superada aquesta xifra la comissió es reduirà al 2%.

Llegir més

Comentaris

Per rebaixar les tensions per la manca de finançament la Generalitat podría demanar que els subscriptors de les emisions de bons demanensin voluntariament la renovació de la subscripció amb allargament del venciment i l'aplaçament del abonament dels interessos. El camí que hem iniciat val qualsevol sacrifici econòmic.

Afegeix un comentari nou