Entra en vigor el Fons de garantia de pensions i prestacions

Entra en vigor el Fons de garantia de pensions i prestacions

Resum: 

El nou Fons de garantia de pensions i prestacions ajudarà a compensar la situació econòmica precària en què es troben moltes famílies que no perceben la pensió compensatòria.

El passat 2 de maig, Benestar Social i Família va anunciar que entrava en vigor el nou Fons de garantia de pensions i prestacions, per tal de compensar la precària situació econòmica en què es troben moltes famílies amb escassos recursos, i que no reben la pensió compensatòria o alimentària de la seva ex parella, assignada judicialment per als seus fills.

Per poder accedir a aquestes prestacions, el sol·licitant ha d’omplir una sol·licitud, acompanyada de la documentació corresponent i presentar-la a qualsevol oficina de la Generalitat.

Els sol·licitants hauran de certificar els següents requisits:

  • Que no estiguin cobrant la pensió alimentària o compensatòria reconeguda judicialment.
  • Que els seus fills o filles siguin menors d’edat o, en cas de ser majors d’edat, amb un grau igual o superior de discapacitat del 65%.
  • Presentar la resolució judicial del dret a percebre una pensió.
  • Ingressos anuals inferiors a 11.951,59 euros, equivalents a 1,5 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya.

El Fons de garantia és una bestreta que posteriorment l’Administració recuperarà ja que el deutor l’haurà de retornar a la Generalitat en un període màxim de 18 mesos. En cas de no reemborsar aquesta prestació en el període voluntari, l’Agència Tributària de Catalunya executarà el cobrament.

Afegeix un comentari nou