Ja coneixes les novetats laborals del 2019?

Suport Tercer Sector – Econòmic
Autor/a: 
Eduardo Izquierdo
El Sou Mínim Interprofessional ha augmentat un 22% i se situa en 900 euros al mes.  Font: Unsplash
El Sou Mínim Interprofessional ha augmentat un 22% i se situa en 900 euros al mes. Font: Unsplash.
Des d'aquest gener, les pràctiques no remunerades també cotitzen a la Seguretat Social.   Font: Unsplash
Des d'aquest gener, les pràctiques no remunerades també cotitzen a la Seguretat Social. Font: Unsplash.

Ja coneixes les novetats laborals del 2019?

Autor/a: 
Eduardo Izquierdo
Suport Tercer Sector – Econòmic

Resum: 

Les entitats han de tenir en compte que el salari mínim ha augmentat un 22%, que s’incrementa la penalització pels contractes inferiors a cinc dies i que les pràctiques no remunerades també han de cotitzar a la Seguretat Social.

Les entitats del Tercer Sector es veuen afectades pels canvis legislatius establerts al Reial Decret Llei 28/2018, aprovat el 29 de desembre.

Us presentem un recull de les mesures més importants que han entrat en vigor l’1 de gener.

1. Increment del Salari Mínim Interprofessional

A partir de l’1 d’aquest mes es comença a aplicar l’increment del 22,3% del Salari Mínim Interprofessional (SMI). Així, el SMI diari són 30 euros; el mensual, 900 euros, i l’anual, amb 14 pagues, són 12.600 euros.

2. Penalització als contractes inferiors a cinc dies

Els contractes de treball de caràcter temporal i curta durada estan més penalitzats a partir del 2019. Els contractes inferiors a cinc dies passen de tenir una cotització del 36% al 40%. Per tant, la penalització s’ha incrementat un 4%.

3. Seguretat Social per pràctiques

Les pràctiques remunerades requereixen segons la normativa vigent d’un procediment d’alta i cotització a la Seguretat Social. El Reial Decret Llei 28/2018 amplia aquesta obligació a les pràctiques no remunerades. En aquest cas, l’obligatorietat de cotitzar recau en l’entitat en què es desenvolupin les pràctiques. Encara no s’ha establert com es realitzarà la cotització, ja que aquesta norma es troba en situació de desenvolupament reglamentari.

4. Actualització de les bases de cotització del règim general

Com és habitual, al mes de gener s’actualitzen les bases de cotització a la Seguretat Social. La base mínima de cotització se situa pels grups de tarifa entre el 3 i el 7 en 1.050 euros mensuals. Pel que fa a la base màxima, aquesta s’incrementa en un 7% i passa a ser de 4.070,10 euros mensuals.

5. Canvis en contractacions

Hi ha diferents canvis relacionats amb la contractació. En tots els casos, aquests modificacions es deuen a la reducció de la taxa d’atur a l’Estat espanyol, situada per sota del 15%. Aquesta situació implica:

  • La derogació del contracte indefinit per a persones emprenedores. Aquest contracte establert per a entitats de menys de 50 treballadors/es que recollia un període de prova de 12 mesos ha deixat de poder realitzar-se a partir de l’1 de gener del 2019.
  • Es deroga el contracte a temps parcial amb vinculació formativa.
  • Es deroga el contracte de primera ocupació jove amb incentius als contractes de pràctiques.

6. Modificacions de tipus de cotització

S’han incrementat alguns tipus de cotització per Accident de Treball i Malaltia Professional. Les activitats afectades i que poden influir més a les entitats són les d’educació i les de persones de treball exclusiu a oficines. En els dos casos, el tipus de cotització s’ha incrementat en un 0,5% i se situen a l’1,5%.

7. Suspensió de les reduccions per baixa sinistralitat

A partir d’aquest any se suspèn el sistema de reducció de cotitzacions per a aquelles entitats que hagin disminuït la seva sinistralitat, en contra del que passava fins a aquest moment. No queda clar si la suspensió es convertirà en una eliminació definitiva o si s’establiran noves reduccions un cop es modifiqui el Reial Decret.

Afegeix un comentari nou