La crisi, la pagaran els de sempre?

Autor/a: 
Suport Associatiu

La crisi, la pagaran els de sempre?

Autor/a: 
Suport Associatiu

Resum: 

Les ONG mostren la seva preocupació per la disminució dels fons destinats a l’Ajuda Oficial al Desenvolupament a conseqüència de la crisi.

Al novembre, Intermón Oxfam va posar en marxa la campanya: “Robin Hood, que no paguin els de sempre” amb l’objectiu que no es retallés l’ajuda destinada a la cooperació al 2011.

No obstant això, el passat 4 de març el Consell de Ministres va aprovar el Pla Anual de Cooperació Internacional 2011, amb una retallada de 1.031 milions d’euros respecte al 2010. Segons el Govern, aquests ajustaments pressupostaris estan produïts per l’actual crisi global.


La Coordinadora d’ONG per al Desenvolupament ha declarat la seva preocupació per la disminució dels fons destinats al desenvolupament, ja que es veuran afectats serveis social bàsics com sanitat, educació, aigua i sanejament i salut sexual i reproductiva.

Aquests sectors veuran reduïdes les seves aportacions respecte al total de l’Ajuda Oficial al Desenvolupament, després d’anys d’increment:

Sector Social

Ajuda Oficial 2010

Ajuda Oficial 2011

Salut

9,22%

6,79%

Educació

13,29%

10,96%

Aigua i Sanejament

12,18%

8,66%

Salut sexual i reproducció

6,79%

1,70%

D’altra banda, la previsió per al 2011 és arribar al 0,4% de la Renda Nacional Bruta, percentatge per sota del 0,51% que es va pressupostar inicialment per a l’any 2011. El total que es destinarà a l’Ajuda Oficial al Desenvolupament és de 4.233,71 milions.

Finalment, amb la reducció de 1.031 milions d’euros, cada cop es veu més lluny el compromís d’arribar al 0,7% del RNB al 2012, objectiu que segons el Govern, s’assolirà l’any 2015.

Afegeix un comentari nou