La Taula i la PINCAT reclamen més recursos per fer visible l’LGBTI-fòbia entre infants i adolescents

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Dani Gallart
Els delictes d’odi associats a l’orientació afectiva o identitat sexual es situen en el tercer lloc de les denúncies realitzades a l’Estat. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Els delictes d’odi associats a l’orientació afectiva o identitat sexual es situen en el tercer lloc de les denúncies realitzades a l’Estat. Font: Unsplash.
A Catalunya, les denúncies per assetjament escolar per raó d’OSIEG només representen el 2%. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
A Catalunya, les denúncies per assetjament escolar per raó d’OSIEG només representen el 2%. Font: Unsplash.
Un 80% de l’alumnat ha presenciat insults cap a persones LGBTI i un 12% reconeix haver-los fet. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Un 80% de l’alumnat ha presenciat insults cap a persones LGBTI i un 12% reconeix haver-los fet. Font: Unsplash.

La Taula i la PINCAT reclamen més recursos per fer visible l’LGBTI-fòbia entre infants i adolescents

Autor/a: 
Dani Gallart
Suport Tercer Sector - Econòmic

Resum: 

L’estudi aborda l’assetjament escolar per orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere (OSIEG), un fenomen complex que representa el principal motiu d’insult, burla o rebuig als centres educatius.

El passat 5 de novembre, la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya i la Plataforma d’infància de Catalunya (PINCAT) han presentat el dossier ‘L’LGBTI-fòbia entre infants i adolescents. Una problemàtica social a resoldre’.

El document constata que l’LGBTI-fòbia entre infants i adolescents és un fenomen complex i divers que està en plena ebullició, sent el principal motiu per a l’insult, la burla o el rebuig als centres educatius.

L’informe assenyala quatre trets característics de l’LGBTI-fòbia. En primer lloc, la invisibilitat i la dificultat de comunicació, que es veu agreujada en els casos de ciberassetjament. L’informe també remarca la normalització de l’homofòbia, ja que moltes de les situacions que es donen no es perceben com a discriminatòries.

La tercera característica fa referència a la por al contagi de l’estigma cap a les persones que volen donar suport públic a les persones assetjades i la quarta, a la manca de xarxes de suport, sense la implicació dels agents de la comunitat educativa i les persones properes a la víctima.

LGTBI-fòbia en xifres

Segons les últimes dades del Ministeri d’Interior, els delictes d’odi associats a l’orientació afectiva o identitat sexual es situen en el tercer lloc de les denúncies realitzades a l’Estat espanyol. L’Observatori contra l’Homofòbia revela que a Catalunya, les denúncies per assetjament escolar per raó d’OSIEG només representen el 2% de les denúncies presentades.

L’informe recull els resultats d’un estudi amb 300 estudiants d’institut. El document remarca que un 80% de l’alumnat ha presenciat insults cap a persones LGBTI i un 12% reconeix haver-los fet. Gairebé un 70% ha presenciat rumors i comentaris pejoratius i un 12% ha participat. A més, un 50% ha presenciat burles i un 8% les ha realitzat. Una de les dades més alarmants és que un 20% ha presenciat pallisses cap a persones LGBTI i un 2% admet haver-les fet.

Propostes d’actuació

La Taula del Tercer Sector i la PINCAT reclamen que les administracions destinin més recursos per fer aflorar aquesta problemàtica social i millorar les polítiques de lluita conta l’LGTBI-fòbia.

Es demanen més recursos econòmics per prevenir, detectar i intervenir en l’assetjament escolar per OSIEG. L’informe evidencia la manca de recursos humans per una formació transversal de la comunitat educativa i que la diversitat afectiva sexual i de gènere ha d'estar més present en l’espai educatiu.

També es demanen més recursos per a necessitats socials, assegurant una xarxa de professionals que treballin tant en el context educatiu com en el social i més recursos per a les persones, fent ressò en la necessitat d’un acompanyament psicosocial i emocional, i fins i tot la possibilitat d’un assessorament legal i jurídic.

Una de les conclusions de l’informe és que disposen de poques dades sobre l’assetjament escolar per OSIEG, el que dificulta dimensionar el problema i, en conseqüència, poder adequar i millorar les polítiques de lluita contra l’LGBTI-fòbia. Per aquest motiu, també es demana que els diversos organismes que s’encarreguen de la problemàtica es coordinin per aconseguir un registre el més homogeni possible.

Afegeix un comentari nou