Màxima prioritat: la lluita contra la pobresa!

Autor/a: 
Noe Alvarez
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Màxima prioritat: la lluita contra la pobresa!

Autor/a: 
Noe Alvarez

Resum: 

La Generalitat destinarà al 2012 una aportació de més de 427 milions d’euros, per combatre la pobresa que pateix Catalunya.

Arran la crisi econòmica que afecta el país, la taxa de risc de pobresa a Catalunya ha augmentat fins a gairebé un 20%, essent el col·lectiu més afectat el de les famílies monoparentals amb un o més fills a càrrec.

A causa de l’actual situació ha sorgit un nou sector de pobresa: persones de classe mitjana que fins ara percebien ingressos estàndards

Actualment la taxa de risc de pobresa infantil i juvenil, es situa al 23,3%, un 3,4% superior a la mitjana de Catalunya. A més, a causa de l’actual situació de crisi econòmica ha sorgit un nou sector de pobresa emergent, persones de classe mitjana que fins ara percebien ingressos estàndards.

De la partida de 427 milions d’euros, la Generalitat en destinarà 152 al Departament de Benestar Social i Família, per afavorir la inclusió social i guanyar la lluita contra la pobresa, a través dels següents programes:

  • Manteniment de serveis socials en l’àmbit del risc d’exclusió social.
  • Ajudes d’urgència social.
  • Subvencions a entitats del tercer sector social.
  • Prestacions econòmiques.
  • Programes preventius destinats a la infància i l’adolescència.
  • Plans locals d’inclusió social.
  • Ajuts a les famílies amb fills a càrrec en situació de vulnerabilitat.

A més, al 2012 s’obrirà convocatòria de subvencions amb un pressupost de 5 milions d’euros, destinades a entitats del Tercer Sector Social a Catalunya que desenvolupin actuacions en l’àmbit de la lluita contra la pobresa.

Previsió pressupostària 2012 per a la lluita contra la pobresa:

Ensenyament

33.180.000 €

Empresa i Ocupació

130.000.000 €

Territori i Sostenibilitat

55.330.000 €

Justícia

56.000.000 €

Benestar Social i Família

152.680.000 €

Total

427.190.000 €

Afegeix un comentari nou