Pagament de les Administracions Públiques als proveïdors

Autor/a: 
Noe Alvarez
 Font:
Font:

Pagament de les Administracions Públiques als proveïdors

Autor/a: 
Noe Alvarez

Resum: 

La Generalitat de Catalunya,així com altres ens locals i Comunitats Autònomes, s’ha adherit al fons creat per l’Estat per finançar els pagaments als proveïdors i liquidar els deutes pendents de pagament per part dels organismes públics.

El Govern espanyol va aprovar fa uns dies el Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de suport a les entitats locals amb problemes financers. La Generalitat de Catalunya s’ha adherit aquest fons creat per finançar als pagaments als proveïdors dels deutes pendents de les administracions públiques.

Els deutes que es pagaran a la primera fase són:

  • Concerts sanitaris, educatius i de serveis socials.
  • Convenis de col·laboració que tinguin per objecte actuacions a canvi d'una contraprestació econòmica (per exemple, els convenis amb els col·legis oficials de farmàcia).
  • Pagaments a entitats sense ànim de lucre i amb fins socials, que haurien d'haver estat satisfetes amb anterioritat a 31 de desembre de 2012, en l'àmbit de la infància, la discapacitat i la tercera edat.
  • Subvencions per fer activitats de recerca i també a entitats inscrites en el registre de centres tecnològics i centres de suport a la innovació del Ministeri de Economia i Competència.
  • Transferències a entitats locals obligades amb anterioritat a 31 de desembre de 2012.
  • Proveïdors universitaris.

El termini de la presentació dels tràmits per tenir dret al cobrament és del 25 de juliol al 6 de setembre de 2013, i és imprescindible que l'entitat tingui un certificat o signatura digital propi de l'entitat.

Per a més informació consulteu el següent recurs

Afegeix un comentari nou