Possible prorroga dels 426 euros als aturats

 Font:
Font:

Possible prorroga dels 426 euros als aturats

Resum: 

El Govern ha anunciat que el proper 16 de febrer es podria prorrogar l’ajuda de 426 euros als aturats, fins l’agost de 2011.

El passat mes d’agost, el Govern va aprovar la prorroga del PRODI (Programa temporal de protecció per desocupació i inserció) fins al febrer de 2011. El PRODI és una ajuda de 426 euros als aturats que hagin esgotat tot tipus de prestació contributiva o subsidi per desocupació. A més s’atorga aquesta ajuda a persones que les seves rendes, no siguin superiors a 474,98 euros mensuals durant el 2010 i que agafin el compromís de participar en un itinerari actiu d’inserció laboral.

Ara, el Govern ha anunciat una possible prorroga d’aquest ajut per al proper mes de febrer, destacant entre d’altres els següents punts:

• Es tracta d'un programa extraordinari i puntual: la pròrroga no implica que es mantingui indefinidament en el temps.

• D'acord amb la llei que regula el PRODI, la decisió de prorrogar es prendrà quan s'hagi fet un balanç de l'impacte i efecte que ha tingut la seva aplicació, i d'acord amb la disponibilitat pressupostària en el moment en què s'hagi de fer efectiu.

Aquesta nova prorroga significaria una rectificació de la idea inicial del govern de no prorrogar aquesta ajuda.

El Govern ha pres aquesta mesura, perquè no suposa una despesa excessiva, ja que preveu que moltes persones deixaran de rebre la prestació per desocupació de caràcter contributiu a partir del febrer.

Segons els càlculs del Ministeri de Treball, ara hi ha uns 300.000 beneficiaris d’aquesta ajuda, però al febrer aquesta xifra arribaria a mig milió de persones, ja que moltes persones hauran esgotat la prestació per desocupació.

Afegeix un comentari nou