Una campanya europea promou la seguretat en el treball de la població jove

Associació per a Joves Teb
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Una campanya europea promou la seguretat en el treball de la població jove

Associació per a Joves Teb

Resum: 

L’Agència Europea de Seguretat i Salut en el Treball (EU-OSHA) ha engegat una campanya per impulsar les pràctiques de treball saludables entre els treballadors i les treballadores joves.

L'EU-OSHA pretén també amb aquesta iniciativa desenvolupar unes condicions de treball favorables que promoguin la sostenibilitat del treball al llarg de la vida laboral. Segons les seves dades, els joves d’entre 18 i 24 anys tenen un nivell de sinistralitat un 50% superior a la resta de treballadors i treballdores d'altres grups d’edat.

Un accident de treball o una malaltia professional com a resultats de l’activitat laboral poden tenir conseqüències per a la resta de la vida de la persona, i la major part dels casos es podrien evitar. Moltes vegades les causes són la falta d'informació o d'experiència, o bé que el treballador o la treballadora no s'atreveixen a demanar les mesures de seguretat necessàries.

Tota persona treballadora té dret a conèixer els riscos del seu lloc de treball, a rebre formació en prevenció de riscos laborals i equip de protecció de manera gratuïta, i a preguntar i informar sobre qüestions de seguretat.

Els menors i les menors de 18 anys requereixen proteccions especials i no poden realitzar feines que estiguin per sobre de les seves capacitats físiques o psicològiques, suposin una exposició a substàncies tòxiques o a radiacions perjudicials, comportin un risc per temperatures extremes, soroll o vibracions, o puguin provocar accidents degut a la falta d’experiència, formació o atenció a la seguretat.

Etiquetes: 

Afegeix un comentari nou