Com habilitar el Bizum per captar fons a una entitat

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Dani Gallart
Aquest servei és totalment gratuït, sense cap taxa de servei o comissió. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Aquest servei és totalment gratuït, sense cap taxa de servei o comissió. Font: Unsplash.
Aquest servei és totalment gratuït, sense cap taxa de servei o comissió. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Aquest servei és totalment gratuït, sense cap taxa de servei o comissió. Font: Unsplash.

Com habilitar el Bizum per captar fons a una entitat

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

El servei és gratuït i es pot mantenir actiu durant tot l’any o activar-lo durant una campanya concreta en un temps determinat.

A dia d’avui, la tecnologia ha obert un gran ventall de possibilitats que fan més fàcil el dia a dia d’una entitat, les seves activitats i les maneres de captar fons i fer arribar donatius. Una de les formes més pràctiques i que ofereix més facilitats i comoditats a l’hora de realitzar un donatiu és a través de l’aplicació Bizum, que amb uns pocs passos a seguir permet fer una donació des del mòbil de forma immediata.

Bizum a l’abast de les entitats

Aquest servei és totalment gratuït, sense cap taxa de servei o comissió, tant per les per persones donants, com per les entitats i compta amb uns límits respecte les quantitats donades. L’import màxim de l’operació és de 1.000 euros per a qualsevol usuari/a i de 500 euros per a usuaris/es de CaixaBank, amb un import mínim de 0’50 cèntims.

Respecte la informació que trasllada Bizum de l’entitat, aquesta serà el NIF i el nom de la persona donant i la informació es podrà obtenir a través de l’extracte. Normalment, la transacció és molt ràpida tot i que no hi ha un termini establert perquè arribin els diners.

El servei té l’opció de mantenir-se actiu durant tot l’any o només durant el període que duri una campanya concreta. D’aquesta manera es poden tenir diferents bizums per les diferents campanyes, i per tant, el correu de contacte per a cada campanya ha de ser diferent.

Què ha de fer l’entitat per activar-lo?

Perquè una associació o fundació es doni d’alta com a ONG a la plataforma Bizum per la recepció de donatius cal que l’entitat ompli un formulari i un contracte amb totes les dades sol·licitades per l’entitat bancària, signat per les persones apoderades corresponents i de forma duplicada.

Caldrà enviar una còpia escanejada del contracte i el formulari emplenat per anar tramitant l'alta en Bizum i que l’entitat faciliti el seu codi de cinc xifres corresponent. Així mateix, hauran d'enviar els dos contractes originals signats i que poden lliurar en qualsevol oficina de l’entitat bancària perquè els facin arribar per valisa.

Certificats digitals

Respecte als certificats fiscals, s’hauran de realitzar des de l’entitat. Des d’una entitat bancària com Caixabank, els donatius i les dades dels mateixos són informats en l'extracte de Quadern 43 que es poden sol·licitar des de CaixaBank Nowen, a la pestanya ‘Fitxers’, menú ‘Recepció de fitxers’ i botó ‘Fer una nova petició’ i triant l'opció ‘extracte de moviments dels seus comptes’.

D’altra banda, es recomana fer una petició periòdica i així no haver de sol·licitar-ho cada mes. El fitxer el tindran disponible el dia corresponent en la mateixa pestanya ‘Fitxers’ i menú ‘Recepció de fitxers’.

Pas a pas per a les persones donants

Primer de tot, la persona usuària accedeix des del seu mòbil a l’aplicació de la seva entitat bancària, i des d’allà a Bizum. Els i les clientes de Caixabank tenen l’accés per l’opció d’’Enviar Diners’ de l’aplicació de Caixabank Pay.

A continuació, apareixen les tres opcions que ofereix l’aplicació, enviar diners, sol·licitar diners o fer una donació. S’haurà de clicar aquesta última. Seguidament, la persona usuària ha d’indicar el codi de cinc posicions numèriques de l’ONG a la que vol realitzar el donatiu, l’import i el concepte.

Al següent pas, es mostren les dades del donatiu, apareix el nom de l’entitat, i la persona usuària ha de continuar l’operació. D’aquesta manera, el donatiu ja s’ha realitzat. Si el/la donant desitja rebre un certificat fiscal haurà de contactar amb l’ONG. Podrà consultar les dades de contacte a través de la web de Bizum.

Ja per finalitzar, els i les usuàries poden sol·licitar un comprovant de l’operació a la seva entitat bancària, que rebrà per correu electrònic. S’ha de tenir en compte que aquest comprovant, en cap cas serà el certificat fiscal.