Font:

ABD Associació Benestar i Desenvolupament

La gestió de processos centrats en les persones i les comunitats per promoure i enfortir la seva autonomia i convivència amb eficàcia, ètica, qualitat i sostenibilitat contrastada.
Àmbit d'intervenció: Social
Adreça:
Carrer de Quevedo, 2
Barcelona
Telèfon: 610560394
Correu electrònic: -
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: G59435180

Transparència

Documentació:
No hi ha documents