Font:

ACAPPS

Som entitat sense ànim de lucre que defensem els drets de les persones amb sordesa que es comuniquen en llengua oral i que representen el 97% del total de població amb sordesa. Treballem per a la seva inclusió plena en l'àmbit laboral, social, educatiu i cultural, vetllant perquè es garanteixi l'accessibilitat a la comunicació en tots els àmbits.
Àmbit d'intervenció: Social, Discapacitats
Adreça:
c. Nàpols, 153, baixos
BARCELONA
Telèfon: 932105530
Correu electrònic: acapps@acapps.org
Pàgina web: htpp://www.acapps.org
NIF de l'entitat: G60175577

Xarxes Socials

Documentació:
No hi ha documents