Font:

ACATHI - MIGRACIO REFUGI i DIVERSITATS LGTBIQ

A ACATHI tenim tres línies d’actuació: les persones, la comunitat i la transformació social. En el nivell més proper treballem amb les persones perquè s’empoderin, coneguin els seus drets i evitin l’autovictimització. En aquest sentit, entre d’altres actuacions, donem suport en el procés d’inclusió sociolaboral a persones que han sol·licitat refugi per haver estat víctimes de violència, perseguides, amenaçades o discriminades per la seva orientació sexual i/o expressió de gènere. També volem que la comunitat s’empoderi perquè entengui, accepti i respecti les diversitats generant complicitat i acompanyament. Finalment, treballem per a una transformació social orientada a generar xarxes inclusives i respectuoses amb tot tipus de diversitats. Hem dut a terme projectes d’acció social i de cooperació internacional, de foment de l’associacionisme i per potenciar el voluntariat. Hem treballat en xarxa amb altres entitats (tant LGBTI+ com de migració), sindicats, partits polítics i ONGs. En definitiva, tenim una participació activa a nivell local, provincial, autonòmic, estatal i internacionals. MISSIÓ La missió de l'associació se centra a inspirar, estimular, facilitar, capacitar i promoure tota forma d'activitat que afavoreixi el reconeixement i inclusió de la diversitat cultural, sexual i de gènere, amb el propòsit de prevenir i alleujar la discriminació per orientació sexual o identitat de gènere, origen, ètnia o trets físics.
Àmbit d'intervenció: Social, Immigració/refugiats
Adreça:
Balmes, 113, local derecho
Barcelona
Telèfon: 931931353
Correu electrònic: acathi@acathi.org
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: G63476097

Transparència

Documentació:
No hi ha documents