Font:

Acción contra el Hambre

Acció contra la Fam és una organització humanitària internacional que lluita contra les causes i els efectes de la fam. Salvem la vida de nens i nenes desnodrits. Garantim l'accés a aigua segura, aliments, formació i cures bàsiques de salut. Treballem també per alliberar nens, dones i homes de l'amenaça de la fam.
Àmbit d'intervenció: Internacional, Cooperació al desenvolupament
Adreça:
Carrer de la Diputació, 180
Barcelona
Telèfon: 932540381
Correu electrònic: achcat@achesp.org
NIF de l'entitat: G81164105

Xarxes Socials

Documentació:
No hi ha documents