Font:

AFAMMCA

Atendre les necessitats de les persones afectades per algun trastorn mental i les famílies per millorar la seva qualitat de vida
Àmbit d'intervenció: Social, Malalties
Adreça:
Avinguda de Frederic Rahola, 12
Barcelona
Telèfon: 934351712
Correu electrònic: afammca@gmail.com
Pàgina web: www.afammca.org
NIF de l'entitat: G58419938

Xarxes Socials

Documentació:
No hi ha documents