Font:

AGIPA

Promoure el lleure educatiu com una eina transformadora per canviar el món
Àmbit d'intervenció: Comunitari
Adreça:
Anastasi Pinós 1
Lleida
Telèfon: 973045031
Correu electrònic: giramon@agipa.cat
Pàgina web: www.agipa.cat
NIF de l'entitat: G25735747

Xarxes Socials

Transparència

Documentació:
No hi ha documents