Font:

Alternativa3

INFORMAR Informar, sensibilitzar i concienciar al conjunt de la població catalana sobre el Comerç Just i Solidari. DONAR SUPORT Donar suport a iniciatives de comunitats de diferents països de l’anomenat tercer món que, constituint-se legalment, puguin organitzar-se i exportar els seus productes per mitjà de la red del Comerç Just i Solidari NOUS PROJECTES Recolzar a les Organitzacions de prodcutors ja constituides en el desenvolupament dels nous projectes de comercialització i en la millora dels que ja estiguin en funcionament. COMERÇ JUST Recolzar a les organitzacions del Comerç Just i Solidari en el seu treball de comercialització i en la difusió de la seva activitat.
Àmbit d'intervenció: Internacional, Cooperació al desenvolupament
Adreça:
Ctra. de Castellar, 526
Terrassa
Telèfon: 937869379
Correu electrònic: ong@alternativa3ong.org
NIF de l'entitat: G60594991

Transparència

Documentació:
No hi ha documents