Font:

Amics de la Unesco de Barcelona

Promoure els valors de la UNESCO: cultura, patrimoni, educació, mediambient i pau
Àmbit d'intervenció: Cultural, Defensa del patrimoni
Adreça:
Mallorca, 207 principal
Barcelona
Telèfon: 934520552
Correu electrònic: info@amicsunescobarcelona.cat
NIF de l'entitat: G58119777

Xarxes Socials

Transparència

Documentació:
No hi ha documents