Font:

AmicsdelMovimentQuartMonCatalunya

Els Amics del Moviment Quart Món acompanyem famílies d'origen galaicoportuguès en el seu procés d'inclusió. Ho fem amb activitats lúdiques i formatives que s'adrecen a infants, joves i adults i que es fonamenten en tres pilars: l'accés al treball i l'habitatge digne i la formació.
Àmbit d'intervenció: Social, Pobresa i marginació
Adreça:
Pere Vergés 1
Barcleona
Telèfon: 635886930
Correu electrònic: info@amicsquartmon.org
NIF de l'entitat: G61695052

Xarxes Socials

Documentació:
No hi ha documents