Font:

ANGE BLEU

Angel Blau té com a objectiu principal treballar per prevenir l’abús sexual infantil. Per complir aquest objectiu, des de l’Associació es duen a terme les següents accions: Proporcionar suport i acompanyament a persones que han patit abús sexual en la infància i a les seves famílies. Atendre i donar eines a persones que senten atracció sexual cap a nens, nenes i adolescents per evitar un posible abús. Difondre continguts sobre prevenció, detecció, atenció i acompanyament a persones que han patit abús sexual infantil i a persones que senten atracció sexual cap a infants i adolescents. Fer formacions per a professionals i famílies per donar eines de prevenció, detecció, actuació i acompanyament per a persones que han patit abús sexual infantil i persones que senten atracció sexual cap a infants i adolescents.
Àmbit d'intervenció: Social, Àmbit sociosanitari
Adreça:
C/Teodora Lamadrid, 26 2-2A
Barcelona
Telèfon: 625 40 94 63
Correu electrònic: info@angelblau.com
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: G67608174

Transparència

Documentació:
No hi ha documents