Font:

Arxivers sense Fronteres

Impulsar i cooperar en la conservació d’aquells fons documentals que es troben en perill de desaparició, tot garantint el seu correcte tractament, perquè puguin ser posats a disposició de la societat.
Àmbit d'intervenció: Internacional, Cooperació al desenvolupament
Adreça:
Rocafort, 242, bis
Barcelona
Telèfon: 690123359
Correu electrònic: secretaria.asf@gmail.com
Pàgina web: arxivers.org
NIF de l'entitat: G61898755

Xarxes Socials

Transparència

Documentació:
No hi ha documents