Font:

Asociación Xeroderma Pigmentosum

L'Associacio de pacientes de la enfermetat minoritaria Xeroderma Pigmentosum te com objectius principals, . concienciar els afectats d'aquesta malatia incurable sobre les mesures de proteccio personal . facilitar.los els elements de proteccio segons la seva situacio economica i de la entitat . donar a coneixar l'enfermetat al public en general per aconseguir ajuts economics o materials . ajudar a l'investigacio
Àmbit d'intervenció: Social, Malalties
Adreça:
Consell de Cent 581, 2on. 1a.
Barcelona
Telèfon: 639336212
Correu electrònic: axp@xerodermapigmentosum.es
NIF de l'entitat: G55285563

Transparència

Documentació:
No hi ha documents