Font:
 Font:
 Font:

Associació Antisida de Lleida

Fomentar la informació, la prevenció, el suport, la defensa de la imatge i de la dignitat com a persona portadora del Virus d'Immunodeficiència Humana (VIH) i/o de la malaltia de la sida. Promoure programes de prevenció, de sensibilització i conscienciació dirigits a la societat en general i en especial a col·lectius com dones, joves i/o adolescents, treballadors/es sexuals, població immigrada, HSH (homes que tenen sexe amb homes), persones amb problemes d'addicció, persones que han estat o estan privades de llibertat i professionals que treballen amb els col·lectius abans descrits. Promoure la posada en funcionament de recursos per donar una cobertura integral del col·lectiu de persones afectades pel VIH i o la sida que no estiguin resoltes pel sistema d’atenció sanitària i social. Promoure la realització d’activitats i programes relacionades amb les finalitats d’aquesta associació en l’àmbit de la cooperació internacional i per al desenvolupament. Promoure l’intercanvi, la reflexió, la investigació i el treball conjunt com la col·laboració amb altres entitats amb els mateixos interessos per tal de millorar els supòsits abans esmentats.
Àmbit d'intervenció: Social, Salut
Adreça:
C/ Lluis Besa, 17, baixos
Lleida
Telèfon: 659992281
Correu electrònic: comunicacio@antisidalleida.org
Pàgina web: www.antisidalleida.org
NIF de l'entitat: G25261116

Xarxes Socials

Documentació:
No hi ha documents