Font:

Associació El Racó dels Robotaires

Els fins de l’Associació El Racó dels Robotaires són: 1. Crear un entorn comú on compartir idees amb les persones que tenen inquietuds en l'àmbit tecnològic. 2. Incentivar la robòtica de muntatge i programari lliure. 3. Fer accessible i assequible la realització d'activitats robòtiques pels centres educatius i cívics. 4. Potenciar el coneixement i estimació del patrimoni cultural, artístic i natural de Catalunya. 5. Fomentar la cooperació entre entitats, centres d'ensenyament, institucions, empreses i particulars per tal de crear sinèrgies en la recerca, desenvolupament i innovació. 6. Combinar el muntatge i decoració del camp de competició amb l'aprenentatge en la programació i la construcció del robot. 7. Introduir el pensament computacional i la robòtica dins el currículum escolar. 8. Avançar en la igualtat de possibilitats per a totes les persones i, en especial, en l’àmbit cientificotecnològic.
Àmbit d'intervenció: Comunitari, Participació juvenil
Adreça:
Av. Lluís Companys, 61
Vilablareix
Telèfon: No
Correu electrònic: info@robocat.cat
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: G55153258

Transparència

Documentació:
No hi ha documents