Font:

Barabara Educació

La nostra missió és la formació en competències i habilitats socials de les persones, potenciant l’esperit crític, solidari, professional i compromès amb la comunitat.
Àmbit d'intervenció: Social
Adreça:
Pere IV, 60
Barcelona
Telèfon: 689035514
Correu electrònic: info@barabaraeducacio,org
NIF de l'entitat: F66267287

Xarxes Socials

Transparència

Documentació:
No hi ha documents