Font:

caoc

Estrènyer els lligams i pel coneixement mutu entre Occitània i els Països Catalans.
Àmbit d'intervenció: Internacional
Adreça:
Carrer de la Providència, 42
Barcelona
Telèfon: 932843634
Correu electrònic: caoc@caoc.cat
Pàgina web: https://caoc.cat/
NIF de l'entitat: G08953564

Transparència

Documentació:
No hi ha documents