Font:

Càritas Girona

Identitat Càritas Diocesana de Girona, formada per totes les Càritas del Bisbat de Girona, és una entitat de l’Església catòlica, amb personalitat jurídica pròpia, que té com a objectiu promoure, coordinar, harmonitzar i realitzar l’acció social de la diòcesi, a la llum de l’Evangeli i de la Doctrina Social de l’Església. Missió Acollir les persones que es troben en situació o risc de pobresa i exclusió social, especialment les més vulnerables, acompanyant-los en el seu procés de promoció i desenvolupament integral, analitzant i incidint en les causes de la pobresa i treballant per la justícia social. Visió La nostra visió de societat és la d’una civilització d’amor i de justícia on cada ésser humà pot prosperar i viure dignament i en pau com a membres de la família humana. Per això, volem ser una entitat capaç de: Adaptar la nostra acció als reptes socials de cada moment, acompanyant eficaçment les persones ateses i donant respostes adequades que garanteixin el desenvolupament integral i la promoció de les persones i l’exercici dels seus drets. Denunciar les causes que generen, o poden generar, pobresa i exclusió i treballar per la seva eradicació. Instar l’Administració que assumeixi les seves responsabilitats i posi la persona com a centre de la seva actuació. Ser transmissors de valors a la comunitat parroquial i a la societat en general, implicant-les en la construcció d’un món més just i solidari i teixint xarxes solidàries amb particulars, empreses, entitats i institucions. Garantir una independència economica que ens permeti una llibertat d’acció. Acompanyar totes les persones que formem part de l’entitat i promoure la participació a tots nivells, compartint la il·lusió que entre tots ho fem possible. Realitzar la nostra tasca amb fermesa, eficàcia i total transparència.
Àmbit d'intervenció: Social
Adreça:
Narcís Blanch, 23
Girona
Telèfon: 972749188
Correu electrònic: ebofill@caritasgirona.cat
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: R1700016G

Transparència

Documentació:
No hi ha documents