Font:

Carta de la Pau dirigida a l'ONU

Pacifiquem entorns, treballem per la cultura de la pau i construïm entorns de pau i convivència.
Àmbit d'intervenció: Internacional
Adreça:
Av. Vallvidrera, 20
Barcelona
Telèfon: 682 37 64 12
Correu electrònic: secretaria@cartadelapau.org
Pàgina web: www.cartadelapau.org
NIF de l'entitat: G62816889

Xarxes Socials

Transparència

Documentació:
No hi ha documents