Font:

Centre d´Acollida ASSÍS

MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES EN SITUACIÓ DE SENSE LLAR, OFERINT UN ESPAI DE RELACIÓ POSITIVA I FENT-LOS PROTAGONISTES DELS SEUS PROCESSOS DE CANVI. SENSIBILITZAR I CREAR ESPAIS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA COL·LABORANT AMB ALTRES ENTITATS DEL SECTOR.
Àmbit d'intervenció: Social, Pobresa i marginació
Adreça:
Tres Reis,5 - Bajos
Barcelona
Telèfon: 932520568
Correu electrònic: assis@assis.cat
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: G62781935

Transparència

Documentació:
No hi ha documents